Aprílové počasí komplikuje stavební práce

Stavební sezóna se i v Jablonci začala rozbíhat, dokud ji razantně nepřerušilo aprílové počasí. Od začátku dubna měly odstartovat další městské stavby. Jde buď o dokončení loňských projektů, nebo počátek zcela nových. Zatím vše v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. Začátek stavebních prací nyní závisí na klimatických podmínkách.

Letošní rok je tím posledním, kdy se budou v Jablonci realizovat projekty v rámci Integrovaného plánu rozvoje města ve vymezené zóně Žižkův Vrch a okolí (IPRM).  Pracovat se bude ještě na projektu Obytný soubor Řetízková a otočka MHD na Žižkově Vrchu v Jablonci nad Nisou – 2. etapa, což spočívá hlavně v dokončení sadových úprav, dláždění ulic a chodníků a výsadbě nové zeleně. Novinkou letos bude výstavba komunikací a sportovišť v rámci projektů IPRM Jablonec nad Nisou – sportovní a dětská hřiště a IPRM Jablonec nad Nisou – rekonstrukce komunikací, chodníků a výstavba kontejnerových stání.
 
„Jsme si vědomí toho, že stavby zkomplikují přístupy do domů i parkování obyvatel daných lokalit, a tak se jim tímto omlouváme. Jsem však přesvědčen, že pak ocení vylepšení svého bydliště,“ říká náměstek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha s tím, že počasí snad dovolí zahájit práce po Velikonocích. Od začátku dubna stavba zabrala parkoviště ve vnitrobloku ulic Budovatelů – Lipová – Liberecká pro své potřeby a dočasně je sem zákaz vjezdu. „Stavební firma slíbila, že problematický přístup jedné handicapované obyvatelce této lokality se bude snažit všemožně zjednodušit a vyjde jí kdykoli vstříc,“ slibuje za stavbu náměstek Pleticha. 
 
Sportovní a dětská hřiště
 
Do konce července by měla být hotová sportovní a dětská hřiště ve vnitrobloku ulic Budovatelů – Lipová - Liberecká, jedno hřiště u sídliště Abeceda a jedno v ulici U Nisy.  Ve stejném termínu se budou budovat také dětské hřiště, přírodní fitness a víceúčelové hřiště u lesoparku. „Náklady na dětská hřiště jsou ve výši 3 727 tisíc korun, sportovní hřiště přijdou na 3 818 tisíc korun, přičemž dotace z EU je maximálně 85 %,“ konstatuje Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací.
 
Komunikace a kontejnerová stání
 
Téměř na 13 milionů korun přijde výstavba a opravy komunikací, chodníků a kontejnerových stání opět ve vnitrobloku Budovatelů – Lipová – Liberecká a mezi lesoparkem a novými hřišti. „Nové bude propojení ulic Pasířská a Plynární, nezapomeneme ani na zásobovací cestu pro ZŠ Pasířská, která je v současné době z betonových panelů,“ přibližuje náměstek Pleticha.  
 
Opravená nebo zcela nová kontejnerová stání jsou plánovaná v ulici Na Vršku. „Opravit je třeba také opěrnou zeď v ulici Vodní a zpevnit prošlapanou pěšinu zřízením chodníku,“ doplňuje informace Petr Mikulášek z oddělení investiční výstavby.
 
Stavba potrvá od začátku dubna do konce září a vyžádá si téměř 13 milionů korun, dotace může dosáhnout maximální výše 10,8 mil. korun.