Asistenti prevence kriminality jsou důležitým článkem ve městě

S jabloneckými asistenty prevence kriminality se začátkem ledna sešel primátor města Petr Beitl. Hovořili o situaci ve městě obecně i o konkrétních případech a situacích, do nichž se asistenti prevence kriminality při své práci dostávají.   

V Jablonci nad Nisou působí asistenti prevence kriminality od června roku 2015. V současnosti už tři čtvrtě roku dvojici tvoří usměvavá Věra Sirovátková a služebně starší sympatický Radek Džobák. „Práce asistentů prevence kriminality je ve městě důležitá. Oba tvoří jakési pomyslné pojítko mezi magistrátem a jeho úředníky a lidmi ve městě, mají důvěru těch sociálně slabších skupin obyvatel a často i přispívají ke zmírnění konfliktních situací. Výhodou je, že nabízejí mužský i ženský pohled a přístup,“ vyjádřil primátor uznání oběma asistentům. 

Asistenti prevence kriminality nejsou městskými strážníky, i když patří k městské policii a mají podobné stejnokroje jako hlídky MP. Základem jejich práce je komunikace a výchovné a osvětové působení na občany zejména ze sociálně slabšího prostředí. Zodpovídají se mentorovi, jímž je jeden ze strážníků městské policie, jemuž také předávají své poznatky z denní služby a diskutují o situacích, do kterých se dostávají. Spolupracují také s odd. sociální péče. 

Pozice asistentů prevence kriminality zřídil jablonecký magistrát díky dotaci Ministerstva vnitra v létě 2015. Dotaci na jejich činnost získala radnice i pro rok 2016 a zažádáno je i pro letošní rok.