Asistenty prevence kriminality vybrali v Jablonci dobře

Asistenti prevence kriminality působí u městské policie v Jablonci nad Nisou od července 2015. Jejich úkolem je pracovat zejména v rizikových lokalitách a komunikovat s tamními obyvateli. Strážníci, sociální pracovníci i vedení města hodnotí jejich činnost jednoznačně pozitivně. Právě díky práci asistentů klesl počet přestupků na problematických místech ve městě v některých místech až na polovinu.  

„Asistenti přestupky neřeší, pouze aktivně komunikují, napomenou, domluví, a teprve když to nepomůže, informují mentora a ten volá hlídku,“ vysvětluje ředitel jablonecké městské policie Luboš Raisner. Působištěm asistentů je zejména autobusové nádraží, Dolní náměstí, ulice Dlouhá, Liberecká, Na Vršku, Podzimní, Pionýrů nebo Janovská. Často jsou vidět v parcích v Tyršových sadech, v ulici 5. května, Pod Baštou, u Rehavitalu nebo na Žižkově vrchu. Upozorňují na nevhodné či hlučné chování, zaměřují se na nezletilé kuřáky či skupinky popíjející alkohol nebo bezdomovce. Když je potřeba, informují rodiče malých výtečníků.

Oba asistenti jsou romské národnosti a umějí se ve své komunitě pohybovat, vědí, kdo ke komu patří a v mnoha případech mají v komunitě větší respekt než strážníci. Jejich činnost je přínosná i pro sociální pracovníky „Velmi úzce s asistenty spolupracujeme, vyměňujeme si zkušenosti a informace, doprovází mě nebo moje kolegyně do problémových lokalit k romskými i neromským klientům. Vybrali jsme dobře,“ chválí práci obou asistentů prevence kriminality sociální pracovnice Anna Cínová. 

Dotaci na asistenty prevence kriminality ve výši 248 tisíc získalo město od Ministerstva vnitra v rámci programu prevence kriminality na zřízení pozic dvou asistentů, jejich proškolení, provoz a supervizi mentorem na dobu 6 měsíců. „Začátkem roku budeme opět Ministerstvo vnitra žádat o dotaci, máme zájem na tom, aby projekt v Jablonci pokračoval,“ informuje František Chlouba, vedoucí odd. krizového řízení, které projekt v Jablonci zastřešuje.