Centrum Jablonce je nyní pro řidiče dostupnější

V návaznosti na novou koncepci parkování v Jablonci nad Nisou, kterou schválila Rada města už v lednu letošního roku, dochází postupně k rozšiřování parkovacích ploch v centru města. Novinkou je zpřístupnění Dolního náměstí pro běžnou dopravu a parkoviště pro 16 vozidel, kde je možné na 30 minut zaparkovat bez poplatku. 

„Vyslyšeli jsme připomínky podnikatelů a majitelů provozoven, že Dolní náměstí je pro automobily nepřístupné a nežije. Nově tedy nabízíme možnost vjet na náměstí a zaparkovat tam na 30 minut zdarma,“ vysvětluje náměstek primátora Miloš Vele. Na Dolním náměstí dosud mohli parkovat pouze držitelé kontrolních karet. Ti mohou nyní v souladu s novými pravidly parkovat nedaleko v prostoru bývalé tržnice v Lipanské ulici. Přístup na Dolní náměstí je pro běžnou dopravu přes vloni zrekonstruovaný most v Kamenné. 
 
V souladu s koncepcí parkování dochází k rozšíření zpoplatněných parkovacích ploch i v širším centru. „Např. 15 míst přibude v ulici Korejská, 20 míst vznikne u zimního stadionu. Nově je zpoplatněno podélné stání u Telecomu v ulici generála Mrázka nebo ve Smetanově ulici naproti Podhorské. Během druhého červencového týdne budou již všechna koncepcí určená parkoviště osazena parkovacími automaty,“ konstatuje Pavel Kozák, vedoucí oddělení správy komunikací. 
 
Nová koncepce je zaváděna postupně. Reakce obyvatel se objevily zejména po zavedení nového ceníku, který platí od 1. února. „Rezidenti reagovali na zvýšení cen za kontrolní parkovací karty. Naopak u řidičů, kteří v centru nebydlí a potřebují pouze zaparkovat na krátkou dobu, jsme zaznamenali kladné ohlasy. Pochvalují si půlhodinu zdarma i nezpoplatněné stání o víkendech,“ říká mluvčí magistrátu Markéta Hozová.
 
„Věříme, že nově přijatá opatření povedou k rozvoji podnikání, k oživení centra města a podpoře cestovního ruchu v Jablonci,“ uzavírá Hozová.