Demolice na Ostrém rohu bude ohleduplná k okolí

V závěru tohoto týdne by měla začít demolice dvou domů na křižovatce ulic Čsl. Armády, Želivského a Janovská. Budovy musí ustoupit okružní křižovatce, kterou zde plánuje vybudovat krajská správa silnic. Na demolici město získalo milionovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Celkové náklady jsou 1,5 milionu korun.  

Cílem demolice je bývalá restaurace na křižovatce ulic Čsl. Armády a Janovská a bytový dům v ulici Želivského na protější straně křižovatky. „Stavby se postupně rozeberou jen mechanicky bez použití trhavin tak, aby demolice neohrožovaly bezpečnost ani stabilitu sousedních nemovitostí a okolí zbytečným hlukem a prachem nad přípustnou míru,“ říká Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu. Demolice bude probíhat za provozu, k případnému dopravnímu omezení dojde jen na dobu nezbytně nutnou.

„Milionovou dotaci z MMR město získalo pod podmínkou, že do konce listopadu 2020 bude na místě zbouraných domů nová okružní křižovatka. Tu ale bude stavět Krajská správa silnic Libereckého kraje, nikoli město,“ vysvětluje náměstek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha.