Dobrovolní hasiči v Jablonci mají lepší vybavení

Díky dotaci Libereckého kraje mohl v roce 2018 Jablonec pořídit vybavení pro dobrovolné hasiče v Kokoníně, Proseči a Pasekách za více než půl milionu korun. Z toho 305 tisíc korun činila dotace z fondu podpory požárních jednotek a 213 tisíc přispělo město z rozpočtu.

„Uspěli jsme v případě tří žádostí o dotaci z fondu podpory jednotek požární ochrany a mohli jsme tak opět zkvalitnit vybavení našich jednotek dobrovolných hasičů,“ konstatuje Vratislav Pavlín, vedoucí odd. krizového řízení jabloneckého magistrátu, který má dobrovolné hasiče ve městě na starosti. „Nakoupili jsme jednak věcné prostředky, což je například přenosný osvětlovací systém, speciální nosítka nebo vyprošťovací nástroj, dále čtyři různá čerpadla a ochranné prostředky, zásahové obleky, boty, rukavice nebo přilby,“ vyjmenovává Pavlín. 

Statutární město Jablonec nad Nisou zřizuje tři Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) a to v Kokoníně, v Proseči nad Nisou a v Jabloneckých Pasekách.