Doprava pro první ročník základní školy

Prvňáčky v Kokoníně a na Vrkoslavicích na žádost vedení školy navštívil preventista jablonecké městské policie s interaktivní přednáškou na téma doprava. 

„Celkem 47 dětí, které letos nastoupily do prvních ročníků shlédly ve dvou cyklech interaktivní prezentaci na téma doprava – dopravní značky, výbava kola a světelné signály,“ říká Miloslav Lejsek z odd. prevence a vzdělávání Městské policie Jablonec nad Nisou. Přestože v současné době je prevence kriminality MP zaměřena na předškolní mládež, prezentace se podle něj  setkala s velkým úspěchem i u školáků. Na závěr příjemného setkání se děti seznámily s výstrojí a výzbrojí městských strážníků a za svou aktivitu byly odměněny drobnými dárky, náramky a reflexními materiály.