Dopravní omezení v Jablonci nad Nisou

Jarní a letní měsíce patří každoročně opravám komunikací a stavebním pracím, v jejichž důsledku dochází k četným dopravním omezením. Na letošní rok je v Jablonci nad Nisou naplánováno velké množství výkopových prací, které povedou k dalším omezením. Informace budeme průběžně doplňovat.

Některá omezení jsou z důvodu investičních akcí města. Například stavební práce na Žižkově Vrchu, který prochází úpravami v rámci IPRM, nebo příprava stavby chodníků v Belgické ulici. 
 
Žižkův Vrch
 
V současné době se připravuje uzavření otočky autobusů ve Skřivánčí ulici a opravují se i přilehlé komunikace a chodníky. V souvislosti s uzavírkou otočky budou přemístěny autobusové zastávky. Cestující budou o změnách informováni prostřednictvím dopravního podniku. „Předpokládáme, že stavební práce na otočce zaberou 1-2 měsíce záleží i na počasí,“ informuje Petr Mikulášek z oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu. V současné době už na Žižkově Vrchu panuje čilý stavební ruch, dochází postupně k opravám povrchů chodníků a budování nových kontejnerových stání.
 
Okružní křižovatka Belgická
 
Další velké omezení je v souvislosti s budováním okružní křižovatky v Belgické ulici, kde je úplně uzavřena křižovatka Belgická x Československé armády ve směru do Mšena u objektu Krajské správy silnic LK. Tato uzavírka potrvá zhruba do poloviny června a dotkla se i autobusové dopravy jak meziměstské na lince Liberec  - Jablonec, tak MHD. Práce na komunikaci probíhají pod taktovkou ŘSD, město bude v této lokalitě realizovat stavbu chodníků a veřejného osvětlení. 
 
Výkopy a opravy povrchů
 
K omezením dopravy v Jablonci dochází také kvůli pokládce kabelů, opravám vodovodů či budování kanalizačních přípojek. Postupně se také opravují povrchy komunikací. 
 
Z důvodu budování kanalizace a vodovodu bude až do září částečně omezen provoz v ulicích Revoluční, Oblouková a Petřínská. Stavba kanalizační přípojky omezuje dopravu u MŠ Střelecká, práce jsou naplánovány do konce května. 
 
Pokládky kabelů nízkého napětí komplikují provoz na chodnících v ulicích Mlýnská, Svatopluka Čecha a Podhorská, hotovo by mělo být na začátku června. Do konce června potrvá také omezení na chodnících v ulici Větrná v úseku Máchova – Opletalova. Dokončovací práce po loňských pokládkách kabelů v současné době probíhají na chodnících v ulicích Antonína Dvořáka, Palackého, Petra Bezruče a dalších. 
 
S omezením musí řidiči i chodci od příštího týdne počítat i na Proseči v ulici Na Palouku, kde se budou pokládat kabely nízkého napětí. A z důvodu výstavby rodinných domů je průběžně omezována doprava i v Andělské ulici, kde postupně dochází k napojování novostaveb na inženýrské sítě. 
 
V pondělí 12. května částečně omezí oprava povrchu chodníku provoz v centru města v ulici gen. Mrázka. V polovině května dostane nový povrch i ulice Na Hranici, stavební práce tam omezí provoz na 1-2 dny.  Na letošní rok je v Jablonci nad Nisou naplánováno velké množství výkopových prací, které povedou k dalším omezením. Informace budeme průběžně doplňovat.