Dotace z rozpočtu města mají své adresáty

Loni v listopadu jablonečtí zastupitelé schválili jednotlivé dotační programy z rozpočtu města pro rok 2016. Na svém dubnovém zasedání se zabývali rozdělením alokovaných částek na základě doporučení komisí rady města.   

Dotační programy byly zveřejněné 20. 11. 2015, žádosti magistrát přijímal do 21. 1. 2016. „Poté probíhala jejich administrace a hodnocení příslušnými komisemi rady města. Na základě jejich doporučení pak radní a zastupitelé dotace projednávali,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast humanitní Pavel Svoboda.

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví měl v rozpočtu roku 2016 alokovanou částku 370 tisíc korun, kterou radní a zastupitelé svým rozhodnutím rozdělili mezi všech 17 projektů. Dotaci tak získala např. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, Oblastní spolek ČČK, Svaz tělesně postižených v ČR, Svítání či Jablonecký spolek onkologických pacientů. 

Dalšími oblastmi dotačních programů schválených loni v listopadu, byly výchova a vzdělávání, kultura i sport a tělovýchova. Na dubnovém zasedání rady a zastupitelstva města bylo rozděleno mezi 203 projektů 8 920 tis. korun, přičemž magistrát do 21. ledna přijal 216 žádostí v celkovém objemu 19 616 523 koruny. V loňském roce zastupitelé rozdělovali 3 443 tis. Kč mezi 96 projektů podpořených z celkem 119 žádostí za 9 070 661 korun. 

Účelovou neinvestiční dotaci ve výši 150 tis. Kč získal na činnost Oblastní spolek Českého červeného kříže. „Organizace pravidelně žádá na jednotlivé aktivity v rámci vyhlášených dotačních programů města, některé specifické činnosti však nelze z dotačních programů pokrýt,“ vysvětlil žádost o účelovou dotaci náměstek Svoboda.