Druhé setkání na sídlišti Šumava je 1. prosince

Na konci září se sešli poprvé projektanti a obyvatelé sídlišti Šumava na společném jednání v jídelně zdejší základní školy. Z něj vzešly připomínky místních, které projektanti zapracovali. Ve čtvrtek 1. prosince se všichni nad plány sídliště sejdou znovu.  

Další setkání města, projektantů ze společnosti AF-CITYPLAN a obyvatel sídliště Šumava se odehraje opět ve školní jídelně ve čtvrtek 1. prosince od 17 hodin. Projektanti zde seznámí všechny zájemce s tím, jak pozměnili plány na základě zářijových připomínek. Jako největší problém obyvatelé sídliště cítí parkování, které požadovali zvětšit místy i na úkor zeleně. „Autoři projektu projdou s lidmi jednotlivé lokality a upozorní je na změny,“ vysvětluje Zuzana Bencová z oddělení investiční výstavby. 

Území sídliště Šumava, vymezené ulicemi Podzimní, Pasecká, Vysoká, Jeronýmova, Březová, Skelná a Švédská, by se mělo v příštích letech regenerovat. „Práce na obnově jednoho z nejstarší jabloneckých sídlišť by se měly rozdělit do osmi etap v průběhu osmi let, z nichž v každém roce by mělo být k dispozici zhruba 10 milionů korun. Peníze na obnovu chceme získat z dotačních prostředků programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR),“ říká náměstek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha. Podle podmínek ministerstva projekt musí zohlednit opravy současné a výstavbu nové dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství a cyklistických stezek, protihlukových stěn, parkovišť, kontejnerových stání, předmětem zájmu jsou i hřiště pro všechny generace, zeleň i veřejné osvětlení. „Peníze jde použít jen na obnovu veřejných prostranství, nemůžeme za ně opravit žádnou budovu,“ upřesnil náměstek. 

První náměty na zvelebení sídliště mohli obyvatelé Šumavy v průběhu září přinášet prostřednictvím dotazníků, které odevzdávali v informačním centru radnice nebo na setkání, které proběhlo na konci září, kde projektanti ze společnosti AF-CITYPLAN představili jednoduchou situační skicu. V souhrnu se jim nelíbilo velké množství asfaltových ploch, z nichž některé by nahradili trávníky až k domům a srovnali terén. Navrhli nové chodníky, mírně posunuli autobusové zastávky, přidali přechody, jindy současné schodiště vyměnili za pohodlnější a širší. Drobně doplňovali zeleň, ve Vysoké ulici navrhli hned celou alej, změnili orientaci posezení, kontejnerová stání přesunuli více mimo přímý pohled, ale tak, aby byla dobře přístupná pro svozovou techniku. Modernizovali sportoviště, doplnili místo ke grilování.