Dům Jany a Josefa V. Scheybalových se uchází o titul Stavba roku 2013

Zrekonstruovaná fara, dnešní Dům Jany a Josefa V. Scheybalových v Jablonci nad Nisou se společně s dalšími 56 projekty z celé republiky uchází o titul Stavba roku 2013. Výsledek bude vyhlášený v rámci Dnů stavitelství 10. října 2013 v Praze. 

„Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Rádi bychom jejím prostřednictvím seznámili co nejširší okruh lidí s rekonstrukcí stavby, která se dle našeho názoru vzhledem ke své náročnosti mimořádně podařila,“ komentuje účast Jablonce v soutěži náměstek primátora Petr Vobořil.
 
Přihlášená díla posuzuje odborná porota jmenovaná radou programu na návrh vypisovatelů případně organizací udělujících záštitu soutěži. Tu letošní tvoří: Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Ing. Tomáš Chromý, Ing. Ladislav Vaněk, Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D., Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc., Ing. Miloslav Mašek, CSc. a Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana. Na základě návrhu poroty udělí rada nominace a tituly a reprezentanti vypisovatelů a partnerů své zvláštní ceny a ocenění. 
 
Porota bere při posuzování staveb v úvahu kvalitu investičního záměru, začlenění stavby do okolí, její architektonickou kvalitu, hospodárnost a vyváženost, inovativnost konstrukce, kvalitu stavebních a řemeslných prací a vhodnost použitých stavebních materiálů, hledisko trvale udržitelného stavění, ekologie a celkové energetické úspornosti či spokojenost stavebníka a uživatele včetně přijetí veřejností. V některých případech si mohou porotci vyžádat i stanovisko znalce. Poté stanoví nominaci na ocenění Stavba roku 2013 a zvláštních cen, které udělí předseda Senátu Parlamentu ČR za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu, primátor hlavního města Prahy, Státní fond životního prostředí v ČR, Státní fond rozvoje bydlení, Státní fond dopravní infrastruktury, časopis Stavitel a Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.
 
Autorem projektu „Transformace fary č.p.1 v Jablonci nad Nisou na Dům Jany a Josefa V. Scheybalových“ je architekt Libor Sommer. Ten je držitelem ceny Stavba roku 2012 a Ceny veřejnosti ze stejného roku za rekonstrukci františkánského kláštera v Hostinném na Trutnovsku. Dům Jany a Josefa V. Scheybalových v Kostelní ulici vznikl přestavbou staré fary z 18. století, v níž manželé Scheybalovi žili. Po jejich smrti připadla fara státu, který ji v únoru 2010 převedl bezúplatně na město. Fara prošla v letech 2011 – 2012 náročnou rekonstrukcí, na které se 20 miliony korun podílela dotace z Evropské unie. Více informací o soutěži na  www.stavbaroku.cz