Dvacetiletá spolupráce škol z Jablonce a Budyšína

Dvacet let spolupráce slaví letos ZŠ Liberecká a Lužickosrbská základní a střední škola v Budyšíně. Delegaci z partnerského školy přijal v pondělí 2. prosince primátor Jiří Čeřovský v obřadní síni radnice. Odpoledne pak pokračovalo společným koncertem v kostele sv. Anny a rozsvícením vánočního stromu v areálu školy v Liberecké ulici.  

V obřadní síni jablonecké radnice se v pondělí odpoledne sešlo s primátorem Jiřím Čeřovským 33 žáků od 2. do 9. třídy partnerské lužickosrbské školy v Budyšíně. „Ještě před měsícem jsem byl ředitelem školy, se kterou máte partnerství, a dnes vás vítám jako primátor města,“ usmíval se Jiří Čeřovský. „Jako ředitel jsem rád, že jste přijali pozvání a přijeli si s námi připomenout dvacet let partnerství mezi školami. Budyšín je dlouholetým partnerským městem Jablonce. Setkávají se nejvyšší představitelé obou měst, ale za důležitější považují, že se setkávají občané a právě školy třeba u společných projektů.“

Spolupráce mezi Lužickosrbskou základní a střední školou z Budyšína a jabloneckou školou v Liberecké ulici trvá od roku1999. „Žáci se navštěvují 1-2krát ročně, pořádají společné koncerty pěveckých sborů, například při výročích škol, na Vánoce, vítání jara. Společně pracujeme na výtvarném projektu Se štětcem přes hranice završeném výstavou v obou městech, účastníme se sportovních akcí, zaměřujeme se na historii obou měst, společně jsme navštívili Prahu a Drážďany a podobně,“ vysvětluje spolupráci mezi oběma školami Heidemarie Polívková ze školy v Liberecké ulici. 

U začátku spolupráce byla také sbormistryně pěveckého sboru z Budyšína Gabriela Beitel, která se za celou delegaci podepsala do městské pamětní knihy. „Ráda se sem vždy vracím, věřím ,že se naše spolupráce bude i nadále dobře rozvíjet,“ zadoufala Beitel, která vzpomněla na začátek vzájemných vztahů iniciovaných městem. 

„To jsem byl tehdy já v roli starosty, kdo o založení vzájemných vztahů usiloval. Netušil jsem, že to budu opět já, kdo si po dvaceti letech bude v roli primátora tyto počátky připomínat,“ podotkl primátor Čeřovský. 

Ten se i s hosty odebral do kostela sv. Anny na společný koncert obou škol. Další společný koncert byl pak u vánočního stromu v areálu ZŠ Liberecká, po kterém se strom rozsvítil. Hosté z Budyšína přidali také jednu koledu v lužické srbštině a jednu v češtině.