Firmy pomáhají postiženým začlenit se do společnosti

Stejná šance – Zaměstnavatel 2012 je prestižní soutěží zaměstnavatelů, kteří lidem se znevýhodněním dávají na pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním, a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti začala 15. února a nominace končí 31. března. Letos se koná již 5. ročník, v rámci Libereckého kraje ji pořádá obecně prospěšná společnost Rytmus Liberec ve spolupráci s Českou unií pro podporované zaměstnávání.

Rytmus už tradičně prostřednictvím soutěže Stejná šance oceňuje firmy, které se přihlásily ke konceptu společenské odpovědnosti firem tím, že lidem s postižením dávají šanci získat práci na otevřeném pracovním trhu. „Cílem soutěže je podpořit firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, poskytnout jim veřejné uznání a prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe motivovat ostatní firmy, aby osoby s handicapem zaměstnávaly,“ uvedla Veronika Vránová ze společnosti Rytmus. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v polovině května 2012.

Nominovat zaměstnavatele může široká veřejnost vyplněním nominačního listu na portále www.stejnasance.cz nebo zasláním nominačního listu na adresu Rytmus Liberec, o.p.s.. Nominace budou vyhodnoceny odbornou komisí složenou ze zástupců vyhlašovatelů a odborníků na zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním.

Vítězem předešlého ročníku soutěže v Libereckém kraji v roce 2010 se stal Sky Restaurant, s. r. o., McDonald´s. Slova majitelky Sky Restaurant Ivany Černé „…ne všichni jsme mladí, krásní a zdraví, a pokud náhodou teď takoví jsme, tak to nemusí být navěky.“ McDonald´s stále zaměstnává pana Miroslava. V posledním roce tato firma umožnila „stejnou šanci“ i dalším lidem se zdravotním postižením.

Nově nominovanou firmou je například KFC Liberec – Amrest, s. r. o., která zaměstnává Růženu. Manažerka Lucie Tulachová k práci paní Růženy dodává: „Patří mezi nejlepší zaměstnance. I přes svůj handicap nemá problémy s dojížděním, na nic se nevymlouvá a nechodí pozdě. Není nač si stěžovat.“

Soutěž Stejná šance probíhá od roku 2004 v různých krajích České republiky. Do soutěže je nominováno rok od roku víc firem. Celkem bylo ve čtyřech ročnících přijato 401 platných nominací. „Zákonná povinnost zaměstnávat OZP či odebírat výrobky nebo služby od firem zaměstnávajících OZP nad 50% se v roce 2010 týkala 22 110 firem. Některé z nich jsou spokojenými zaměstnavateli OZP, kteří poznali výhody spolupráce organizací podporovaného zaměstnávání. Jako výhody zaměstnavatelé získají bezplatně poskytnutou pomoc například při vytipování vhodných pracovních činností pro osoby zdravotně postižené ve firmě, přímou podpora zaměstnance na jeho pracovišti při zaučení. Získá stálého a motivovaného zaměstnance, který pomáhá ke stmelení pracovního týmu. Není to slogan. Je to realita,“ upozornila Romana Tončíková z České unie pro podporované zaměstnávání.

zdroj: ČTK