Háj hrdinů je nejstarším památníkem 1. světové války na Jablonecku

Háj hrdinů v lese kousek od cesty na Kynast nad Domovem důchodců v Jabloneckých Pasekách je další v řadě drobných památek, o jejichž obnovu se zasloužilo statutární město Jablonec nad Nisou. Finanční náklady na obnovu na sebe tentokrát vzaly Lesy ČR, na jejichž pozemcích se působivé a historicky zajímavé místo nachází. Město Jablonec bylo koordinátorem celé akce a poskytlo pracovníky VPP na úklidové práce.

Od prvních úvah o možnosti obnovit Háj hrdinů uplynuly téměř čtyři roky. „Na podzim 2015 jsme se tím začali zabývat. Místo bylo zarostlé, jen kameny se stopami po pamětních deskách nedbale poházené v porostu dávaly tušit, že tam v minulosti bylo něco víc než les,“ vzpomíná Ivana Řimnáčová, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí, do jejíž gesce na jabloneckém magistrátu spadá památková péče. Práce, které zahrnovaly mimo jiné vyčištění celého prostoru od náletů, dohledání a rozmístění jednotlivých kamenů včetně ústředního obelisku, zpracování pamětních desek a další činnosti, trvaly až do jara letošního roku, kdy byla v nově obnoveném Háji hrdinů umístěná informační tabule Jizersko-ještědského horského spolku. Na ní je uvedený i seznam obětí první světové války, jejichž jména se podle archivních záznamů objevovala na zinkových destičkách jednotlivých kamenů.

Mnozí Jablonečané místo znají jako údajný „psí hřbitov“, nadšenci místní historie ale vědí, že se jedná o Háj hrdinů. Místo, které ještě během první světové války založil majitel paseckých lázní Bad Schlag Dr. Georg Glettler. „Jedná se o vůbec první památník, který měl připomínat hrdiny 1. světové války na Jablonecku. Odhalení ústředního žulového obelisku proběhlo za velké slávy už v roce 1916,“ potvrzuje regionální badatel, publicista a nadšenec Otokar Simm. 

V sousedním sanatoriu se totiž léčili vojáci po návratu z fronty. Někteří svým zraněním podlehli, a právě na jejich počest byl Háj hrdinů zřízený. „Podle některých indicií bylo místo opakovaně upravováno v dobách první republiky a později znovu v čase druhé světové války, kdy pasecké sanatorium opět sloužilo k zotavení raněných z fronty. Po válce jej ovšem potkal osud podobný řadě vojenských památek v českém pohraničí – pro přítomnost symbolů, považovaných na nacistické, bylo zcela rozkotáno, pomníky rozházeny a hlavní obelisk stržen. Místu se pak začalo říkat Psí hřbitov,“ popisuje pohnutou historii místa ve svém textu vlastivědný badatel Marek Řeháček. 

Slavnostně byl obnovený Háj hrdinů symbolicky odhalený ve středu 30. října 2019 za účasti veřejnosti. Požehnání se ujal jablonecký starokatolický farář Karel Koláček. 

Na obnově Háje hrdinů v Jabloneckých Pasekách v letech 2015-2019 se podíleli:

•    Lesy ČR – finanční partner celé akce
•    KZS, s. r. o.  – přeskládání kamenných menhirů
•    Jan Nikendey – umělecký kovář, autor kříže s dubovou ratolestí na hlavním obelisku
•    Kamenosochařství Dvořák – kamenické práce, výroba pamětí desky na hlavním obelisku
•    Jiří a Ondřej Dostálovi – písmo, grafika a výběr kamene pro pamětní desku
•    Milan Bajer – grafický návrh na informační tabuli
•    Otokar Simm – text na infomační tabuli
•    Jizersko-ještědský horský spolek – výroba a instalace informační tabule
•    Magistrát města Jablonec nad Nisou – technický odbor, odbor stavební a životního prostředí, odd. organizace a personálu a veřejných prací
•    městská policie – detekce kovů – pátrání po pamětních deskách
•    Christa Petrásková, Petr Louda, Borek Tichý, Lukáš Pleticha, Radoslav Topol, Marek Řeháček – vyhledávání historických informací, konzultace