Historické hasičské vozy se předvedly Jablonečákům

V neděli dopoledne zaplnila Mírové náměstí hasičská technika – moderní i ta historická. Stalo se tak v rámci VI. propagační jízdy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, kterou si účastníci připomněli 150 let od založení prvního českého hasičského sboru u nás.

Návštěvníkům akce byly předvedeny ukázky práce mladých hasičů, kdy malí hasiči hasili dům či zachraňovali zvířátka z hořící ZOO. Program zpestřily svým vystoupením mažoretky z DDM Vikýř Jablonecká jablíčka zastoupená jak těmi nejmenšími, tak již zkušenými dívkami. Atmosféru příjezdu historických vozů umocnilo vystoupení dechového orchestru místní základní umělecké školy. 
 
Vyvrcholením slavnostního aktu bylo navázání stuh na prapory místních sborů dobrovolných hasičů, kterého se ujal i primátor města Petr Beitl. Ten k celé akci poznamenal: „Dobrovolní hasiči byli vždy nositeli tradic a je dobře, že i v dnešní době hasičský sport láká mladé lidi. Přeji všem hasičům, aby svou techniku a zkušenosti museli v praxi využívat co nejméně a o to více se mohli prezentovat veřejnosti při podobných akcích, jako je ta dnešní.“