Integrované plány rozvoje území mají šanci

V Jablonci nad Nisou se v pátek 8. listopadu konalo zasedání Komory statutárních měst Svazu města a obcí České republiky. Primátoři jednali zejména o programovacím období na rok 2014. „Hovořili jsme o územním rozvoji a využití dotačních titulů. Snahou měst je mít co největší vliv na rozhodování o rozdělování a využití investičních dotací ze Společného strategického rámce, resp. fondů ESIF v souladu s Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími řídícími orgány,“ přiblížil primátor Jablonce Petr Beitl. 

Regionální operační programy, které zahrnovaly příliš velké územní celky, se podle zástupců měst příliš neosvědčily.
 
Podmínkou úspěchu je sladění zájmů a potřeb menších i větších obcí. Jde zejména o koordinaci a jednotu měst a obcí České republiky při řešení jejich požadavků. „Jsou samozřejmě strategické projekty napříč regiony v celé republice, ale vedle toho existují i záležitosti, které se týkají jednotlivých regionů či obcí a o těch by se mělo rozhodovat právě na jejich území s využitím integrovaných nástrojů,“ vysvětluje primátor snahu svazu mít možnost využívat jednotlivé dotační/operační programy v rámci Integrovaných plánů rozvoje území.
 
Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) by se měly vytvářet v případě funkčních geografických celků nebo podle předem daných kritérií. Integrovaný plán rozvoje území připravuje i Jablonec nad Nisou ve spolupráci s vedlejším Libercem. V Libereckém kraji je to zatím první příklad funkčního geografického celku.
 
Společnými cíli obou měst jsou zejména udržitelný rozvoj, infrastruktura, veřejná služba, sociální oblast a soudržnost obou měst. „Dá se uvažovat o využití prostředků v rámci IPRÚ například v oblasti dopravního spojení obou měst,“ naznačuje možnosti Beitl. Podobný princip spolupráce funguje už například mezi městy Hradec Králové – Pardubice nebo Ústí nad Labem – Chomutov. 
 
Strategie regionálního rozvoje ČR na léta 2014-2020 již počítá s existencí 6 metropolitních celků vymezených pro hlavní město Prahu, Brno, Ostravu, Plzeň a aglomeraci hradecko-pardubickou a ústecko-chomutovskou. 
 
Města se potýkají se sociální problematikou
 
Dalším bodem programu jednání Komory statutárních měst byla sociální politika a kriminalita. „My si uvědomujeme klíčovou roli měst a obcí při hledání různých řešení, a to nejen v otázce sociálního bydlení, ale i například pouliční kriminality. Nicméně stát v této oblasti musí dostát svým povinnostem a vytvořit nám pro to nejen právní, ale zejména ekonomické i personální zázemí,“ říká primátor Beitl a dodává: „Je nutné změnit některé zákony, které nahrávají nejen nepřizpůsobivým, ale také těm, kteří z nich těží. Jsou to například majitelé ubytoven, kteří zneužívají příspěvek na bydlení.“  
 
Sociální problematiky se bude týkat i jeden z bodů Celostátní finanční konference, kterou pořádá Svaz měst a obcí koncem příštího týdne. Na programu jsou výplaty sociálních dávek, bezdomovectví nebo financování sociálních služeb.