Jablonec chce miliony na školy a Kruháč

Jablonec a Liberec mohou až do roku 2023 čerpat z evropských fondů až 2,6 miliardy korun v rámci Integrovaného plánu rozvoje území. V Jablonci má pojmout i výstavbu dopravního terminálu s prodloužením tramvajové trati.  

Aktuálně jde ale o školy. Jablonec chce požádat o dotaci na modernizaci ZŠ Liberecká a ZŠ Mozartova. „Hlavním cílem v obou školách je vylepšit podmínky pro výuku přírodních věd, technických oborů a práce s digitálními technologiemi,“ popsal náměstek primátora Lukáš Pleticha.

V Liberecké se počítá s modernizací odborných učeben včetně kabinetů, vznikem nové jazykové učebny a úpravami vedoucími k bezbariérovosti objektu. V Mozartově ulici je plánovaná modernizace učebny, skladu, kabinetu chemie i rozšíření učebny IT. Rekonstrukcí by mělo projít atrium, kde je plánovaná geozahrada i výtah, jenž zajistí bezbariérovost. Podle přidělení dotace jsou stavební práce plánované na letní prázdniny v roce 2018.

Do výzvy pro předkládání žádostí o dotace na sociální infrastrukturu plánuje Jablonec podat žádost o dotaci na Nízkoprahové zařízení Kruháč. To by se mělo rozšířit do patra. 
„Tím by se rozšířila nabídka sociálních služeb o ambulantní i terénní formu nízkoprahového centra, o sociálně aktivizačních služby pro rodiny s dětmi v obou formách a o terénní pečovatelské služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,“ přiblížila Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací.

Náklady na obě školy jsou spočítané na 18,4 milionu korun. Dotace z EU by činila 13,8 milionů, ze státní pokladny 813 tisíc a město by se podílelo na 3,8 milionu, náklady na Kruháč se rovnají 12 milionům, dotace EU 9,4 mililonu, město by se podílelo částkou 2,1 milionu korun. Na projektu rozšíření Kruháče spolupracuje město s Diakonií ČCE.