Jablonec hospodaří s kladným výsledkem

Od ledna do září letošního roku hospodařilo město s převisem příjmů 32,1 mil. korun nad výdaji. Celkové příjmy města za dané období činí 845,9 mil. korun, výdaje se rovnají částce 813,7 mil. korun. 

„Příjmy jsou naplňované rovnoměrně, a to zejména příjmy daňové, které tvoří 66,6 % příjmů města. Daňové příjmy zahrnují správní a místní poplatky a daňové výnosy od finančního úřadu včetně daně z hazardních her. U příjmů nedaňových nejvyšší částky plynou městu z pronájmů – pozemků, bytů, nebytových prostor,“ říká náměstek primátora pro oblast finanční Milan Kouřil. 

Také výdaje město čerpá dle schváleného plánu a do září 2019 činí výdaje 58,5 % těch plánovaných. K nejvýznamnějším letos patří například pavilon intenzivní medicíny (57,7 mil. Kč), modernizace MŠ Nová Pasířská (13,2 mil. Kč) nebo zateplení DPS Palackého (20,1 mil. Kč).

Detailní informace o hospodaření města jsou uvedeny v rozklikávacím rozpočtu na webu města https://rozpocet.mestojablonec.cz/greportviewer/.