Jablonec je připravený na zimu

Statutární město Jablonec nad Nisou má na zimní údržbu vyčleněno opět 21 milionů korun. „Náklady na údržbu komunikací v zimních měsících nejsou přímo úměrné spadu sněhu. Teploty kolem nuly a déšť jsou naopak na údržbu náročnější, stejně jako následné opravy poškozených vozovek a chodníků způsobených klimatickými vlivy. Musíme být připraveni na všechny varianty. Zimu v Jablonci nemůžeme podcenit,“ říká náměstek primátora Miloš Vele.   

Loňská zima v období od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017 stála městskou kasu 20,7 milionu korun. „Zimní údržba jen v lednu odčerpala z městského rozpočtu 11,6 milionu korun. Za celou zimu napadlo 187 cm sněhu, z toho 143 cm nasněžilo právě v lednu. V týdnu od 16. do 20. ledna jsme dokonce kvůli intenzívnímu sněžení museli vyhlásit kalamitní stav,“ ohlíží se za uplynulou zimou ekonomický náměstek Miloš Vele. 

Zimní údržba spočívá ve zmírnění důsledků povětrnostních vlivů na komunikacích průtahem a chemickými či inertními posypy. „Když spadne hodně sněhu, řešíme i jeho odvoz a frézování. Především musíme zajistit sjízdnost a schůdnost komunikací zařazených do plánu. Pokud není možné toto stihnout v daných časových lhůtách, jedná se případně o vyhlášení kalamitního stavu,“ vysvětluje Pavel Kozák, vedoucí odd. správa komunikací, který má zimní údržbu na starosti.

Kalamitní stav vyhlašuje primátor města v případě mimořádného spadu sněhu, event. náledí, při nichž není možné dodržovat Plán zimní údržby.  V případě kalamitního stavu je prioritou zajistit průjezdnost města po hlavních komunikacích a trasách MHD, důležité jsou také přístupové cesty ke zdravotnickým zařízením. 

Letos je do Plánu zimní údržby, který začal platit 1. listopadu 2017, zařazeno 163 km silnic, 59 km chodníků a 20 km2 parkovacích ploch. „Při tvorbě plánu zimní údržby se vychází ze zkušeností a poznatků minulých let, z podnětů policie a samozřejmě z připomínek občanů. „Je nutné, aby si i lidé uvědomili, že žijeme v horském městě, že sníh neumíme odčarovat a je potřeba se povrchům vozovek a chodníků přizpůsobit. V zimě to klouže a je mokro. Při přesunech je lepší počítat s větší časovou rezervou než v létě za sucha,“ doporučuje náměstek Vele.  Udržované komunikace jsou rozděleny podle pořadí důležitosti. V I. pořadí, tedy do 4 hodin od spadu sněhu, je udržováno 28 km komunikací, jedná se zejména o hlavní průtahy městem, příjezdy ke zdravotnickým a školským zařízením. Ne všechny komunikace ve městě ale udržuje město. 

Technické služby uklízí městské komunikace

Na území Jablonce se nacházejí silnice I. třídy, které jsou ve vlastnictví státu a jejich správcem je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) – např. Pražská, 5. Kvěna nebo Podhorská. Silnice II. a III. třídy jsou ve vlastnictví a správě krajské správy silnic (KSSLK) – např. část Palackého, Želivského, SNP nebo Janovská . Ve správě města a péči technických služeb jsou tedy jen komunikace ve vlastnictví města. Všichni tři správci spolu komunikují a při úklidu města spolupracují . Plán zimní údržby statutárního města Jablonec nad Nisou ale platí jen pro městské komunikace.  Platí od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018.
 
„Zimní údržbu a spolupráci každoročně projednáváme se zástupci KSS LK a ŘSD a snažíme si vycházet vstříc. Nicméně, zejména v době intenzívního spadu sněhu je obtížné zkoordinovat průtahy chodníků podél krajských komunikací a stává se, že krajští silničáři právě protažené chodníky zahrnou sněhem z ulice. Těmto situacím se oba dispečinky – jak ten KSS LK tak TSJ snaží předcházet, průjezdnost města je však v dané situaci prioritou,“ konstatuje vedoucí odd. správa komunikací jabloneckého magistrátu Pavel Kozák. Loňská kalamita prověřila vzájemnou spolupráci při odvozech a čištění chodníků zejména podél silnic vyšších tříd. 

Při zimní údržbě se opět počítá s pracovníky VPP

I v letošním roce se počítá se zapojením pracovníků veřejně prospěšných prací. „Kolem 30-40 pracovníků VPP opět využijeme v případě vyššího spadu sněhu pro úklid na zastávkách, přechodech, u škol, na autobusovém nádraží, stanovištích separovaného odpadu a dalších exponovaných místech.“ doplňuje vedoucí správy komunikací Kozák. 

Posypových materiálů i techniky je dostatek

Technické služby jsou zásobeny 2,5 t chemických posypových materiálů a 2 t inertního posypu. Letos již pátým rokem budou TSJ používat k ošetření ulic a chodníků v centru města ekologický materiál Ekogrit, který se v minulých letech osvědčil. 

Společnost TSJ využívá při zimní údržbě 15 multifunkčních posypových a průtahových vozidel různé velikosti, dále malé i velké sněhové frézy, průtahová vozidla, nakladače a nákladní auta na odvoz sněhu.