Jablonec má schválený rozpočet pro rok 2022

Jablonec nad Nisou bude v roce 2022 hospodařit s rozpočtem ve výši 1,4 mld. korun. Cílem bylo vytvořit rozpočet reálný a odpovídající potřebám města. Investice do rozvoje jsou plánované ve výši 418 mil. korun, dalších více než 100 mil. je určených na opravy a obnovu majetku města, rezervy se rovnají 46 milionům korun, v případě nutnosti je k čerpání připravený také kontokorentní úvěr ve výši 45 mil. korun.

Návrh rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na rok 2022 prošel třemi čteními a finanční výbor jej na konci ledna doporučil ke schválení. „Rozpočet pro rok 2022 jsme plánovali již od pololetí loňského roku. Naším cílem bylo sestavit rozpočet reálný, odpovídající potřebám města. Koncipovali jsme jej podle skutečnosti a rozpočtu loňského roku, s ohledem na loňský rok a očekávaný pozvolný růst ekonomiky dáváme do rozpočtu částku daňových příjmů o necelá 3 % vyšší, než bylo inkaso v roce 2021,“ říká jablonecký ekonomický náměstek Milan Kouřil s tím, že sestavení rozpočtu na rok 2022 cílilo na udržení stabilního hospodaření města.

„Rezervy města jsou v objemu 46 mil. korun, tvoří je klasická dvacetimilionová rezerva, na spolufinancování dotačních akcí je určená částka 1,8 mil. Kč. Na opravy je rezervováno 10 mil. korun, po milionu je vyčleněno na opravy památek, na krizové řízení a na participativní projekty. Nová je od roku 2021 desetimilionová rezerva Proseč, která vznikla z prodeje bytů na tamním sídlišti a je určená na rozvoj pouze této lokality,“ pokračuje náměstek Kouřil.