Jablonec městem tance už pojedenácté

Statutární město  bude hostitelem celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec… už pojedenácté v řadě. Ta letošní se odehraje ve dnech 25. - 27. října v Městském divadle, v kostele sv. Anny a nově také v Palace Made in Jablonec. Záštitu nad přehlídkou převzala náměstkyně primátora Soňa Paukrtová, která letos poprvé také předá Cenu města. 

„Tanec, tanec… 2013 – to je především představení Couch Corner premiérované v Kanadě, návštěva velvyslance současného belgického tance z Dance Impact Festival a 12 současných českých choreografií,“ charakterizuje letošní ročník Jiří Lössl z NIPOS-ARTAMA Praha, který je společně s Tanečním a pohybovým studiem Magdaléna, o.s. Rychnov pořadatelem přehlídky.
 
Slavnostní zahájení 27. celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých je plánované na pátek 27. října v 18 hodin: „Letos jsme první přehlídkový večer umístili netradičně do Palace Made in Jablonec, kde bude k vidění šest choreografií toho nejlepšího z krajských přehlídek,“ přibližuje program Lössl. Domácí a pořádající TPS Magdaléna otevře sobotní program od 18 hodin v kostele sv. Anny a večer pak bude pokračovat od 19 hodin v Městském divadle. „Představí se dalších šest českých tanečních děl včetně jabloneckého tanečního uskupení Parau Parau a host z Belgie. Choreografie Nataschi Pire z tanečního studia Impuls Geel je  vyslancem současného belgického tance jako vítěze Dance Impact Festival v Bornem, pořádaného vlámskou organizací pro současný amatérský tanec všech žánrů Danspunt,“ říká Ludmila Rellichová z TPS Magdaléna.
 
Přehlídku zakončí v neděli opět v Palace Made in Jablonec ve 13 hodin mezinárodní projekt Milana Kozánka (SR) Couch Corner v Jablonci. „Premiéru měl v Kanadě, reprízy v Polsku a na Slovensku. Nyní má jedinečnou příležitost jej shlédnout i český tancechtivý divák.  Couch Corner v interpretaci slovenských a českých tanečníků dny tance v Jablonci slavnostně ukončí,“ zve do prostor reprezentační prodejny Svazu výrobců skla a bižuterie Jiří Lössl.
 
A právě zde předá Soňa Paukrtová poprvé Cenu města. „Hned od počátku se mi líbilo, že Jablonec, léta vnímaný jako město sportu nebo město bižuterie, získá další přívlastek, a to město tance. A tak jsme se rozhodli, že toto označení ještě podpoříme Cenou města, kterou předám choreografovi, jehož doporučí odborná přehlídková porota,“ vysvětlila Paukrtová.
 
Nejde o klasickou věcnou cenu, i když se také zvažoval nějaký výrobek z typicky místních surovin související se sklem a bižuterií. Vybraný choreograf a jeho soubor získají třídenní rezidenční pobyt před příštím ročníkem Tanec, tanec…2014: „Využijí jej k nastudování choreografie, která bude souviset s městem a premiéru bude mít na 28. ročníku přehlídky v roce 2014,“ vysvětluje podstatu náměstkyně primátora.