Jablonec nad Nisou hlásí na rok 2014 snížení ceny tepla: 14%

Valná hromada společnosti Jablonecká energetická a. s. schválila na doporučení představenstva pro rok 2014 snížení ceny tepla pro odběratele o 14%. Cena tepla klesne od 1. ledna 2014 ze stávajících 807 Kč s DPH za 1 GJ na 689 Kč s DPH za 1 GJ. 

„Převzetím stoprocentní kontroly nad společností jsme získali možnost samostatně rozhodnout o revitalizaci celé soustavy CZT (centrální zásobování teplem) a tím zároveň šanci nabídnout obyvatelům Jablonce konkurenceschopnou cenu tepla“ říká primátor Petr Beitl. 
 
Konečnému rozhodnutí předcházela jednání krizového managementu a představenstva teplárny o další strategii. Hlavní otázka byla, zda konzervativně respektovat minulé nastavení finančního plánu teplárny, který garantoval stálý zisk a současně i stálý úbytek zákazníků, nebo použít náročnější scénář, který by preferoval udržení stávajících zákazníků, ovšem za opačného postupu. Určující je v této variantě cena přijatelná na současném trhu s teplem. Před společnost to však staví velmi obtížný úkol vypořádat se v krátké době (cca 3 roky) se situací, kdy bude muset díky úsporným opatřením převrátit nulový zisk či krátkodobý propad do černých čísel. 
 
„Ke snížení ceny jsme přistoupili především proto, že chceme teplárnu stabilizovat a zabránit dalšímu odpojování zákazníků,“ říká náměstek primátora Miloš Vele. „Zároveň jsme se rozhodli pro transparentnější způsob vyúčtování ceny tepla. Vracíme se tedy před rok 2006 k vyúčtování formou jednosložkové ceny tepla. Laicky řečeno, každý zákazník uvidí počet protopených jednotek a její cenu.  Domníváme se totiž, že jednosložková cena je vůči odběratelům férovější, je přehledná a odběratel pochopí, že platí pouze za spotřebované teplo. Toto rozhodnutí je, kromě snížení ceny, dalším krokem k navrácení důvěry obyvatel v CZT “ vysvětluje Vele.
 
Ke zlevnění tepla pro koncové uživatele – domácnosti společnost přistoupila i za cenu, že společnost nebude po určitou dobu zisková. „Jsme připraveni se vyrovnat i s případnou krátkodobou ztrátou,“ konstatuje Vele. 
 
V současné době společnost Jablonecká energetická dodává 420 TJ tepla. Finanční plán pro sezonu 2013-2014, ze kterého vzešla nová cena za GJ, počítá s nahlášenými i již odpojenými odběrateli a předpokládá dodávky tepla v objemu 320 TJ tepla ročně. Další výraznější pokles připojených domácností by již společnost zásadně ohrozil.
 
„Snížení ceny za GJ může být prostředkem, který zabrání rozpadu soustavy a dalšímu odpojování. Zároveň předpokládáme, že následnou funkčnost systému zajistí plánovaný řízený rozpad na blokové kotelny, ke kterému by mělo dojít v horizontu 3 let po nastartování projektu „Jablonec – energeticky úsporné město,“ vysvětluje Beitl.
 
Projekt „Jablonec – energeticky úsporné město“
 
Valná hromada společnosti uložila představenstvu Jablonecké energetické a jejímu vedení dopracovat jednotlivé etapy nového projektu teplárny „Jablonec – energeticky úsporné město“. Projekt je koncipován na období 2014 až 2017 a předpokládá výstavbu nových menších úsporných zdrojů na výrobu tepla a teplé užitkové vody a dále také rekonstrukci starých rozvodů tepla ve městě.
 
„Společnost jsme po dohodě s představiteli města manažersky převzali od předchozího majoritního vlastníka do krizového řízení až letos v létě. Začínáme s procesem restrukturalizace. Projekt „Jablonec  - energeticky úsporné město“ také spočívá v hledání interních úspor. Už v tuto chvíli jsme nalezli na 30 milionů úspor provozních nákladů pro příští 3 roky. Oceňuji erudici a razantnost s jakou nový akcionář město Jablonec přistoupil k řešení problematiky tepla pro město“, uvedl nový ředitel Jablonecké energetické Pavel Spilka.
 
Jablonecká energetická a. s. 
 
výrobce a distributor tepla a teplé užitkové vody pro město Jablonec nad Nisou
100% vlastník: Statutární město Jablonec nad Nisou
48 zaměstnanců
obrat v roce 2011/12: 364 mil. Kč.
8 500 připojených domácností zásobovaných teplem a teplou vodou
 
Představenstvo: František Pešek, Boris Pospíšil (stávající členové), Petr Roubíček, Miloš Vele – předseda představenstva, Soňa Paukrtová (noví členové)
 
Dozorčí rada: Jaroslav Kraus (stávající člen), Marta Procházková (nový člen)
 
Uvolnění členové představenstva, tzn. náměstek Miloš Vele a náměstkyně Soňa Paukrtová práci v představenstvu vykonávají bez nároku na odměnu.