Jablonec nad Nisou opět vyjádřil podnikatelům podporu

Rada města schválila podporu v podobě sníženého nájemného právnickým a fyzickým osobám, které podnikají v nebytových prostorách ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou. Podnikatelé mají možnost do 31. března požádat o snížení nájemného až o 25% na dobu jednoho roku. 

„Jablonec nad Nisou je městem pro byznys mimo jiné i díky svému vstřícnému postoji k podnikatelům ve městě. Snažíme se podporovat podnikatelskou činnost různými způsoby, kromě nabízené slevy na nájmu mohu jmenovat například novou koncepci parkování v Jablonci, která vzešla zejména z požadavků obchodníků a podnikatelů v centru,“ říká primátor města Petr Beitl.

Zájemci o poskytnutí podpory mohou písemně požádat o snížení nájemného až o 25% na dobu 1 roku, tj. od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014. K žádosti je třeba doložit platnou nájemní smlouvu včetně dodatků a posledně podané daňové přiznání. Žádost s požadovanými listinami je nutné odevzdat do podatelny Magistrátu města Jablonec nad Nisou nejdéle do 31. 3. 2013 s podmínkou, že žadatel nebude ke dni podání žádosti veden v evidenci dlužníků statutárního města Jablonec nad Nisou.
 
Od roku 2009 byla podnikatelům nabídnuta podpora formou snížení nájemného již třikrát. Vždy se jednalo o slevu ve výši 15%. V roce 2009 a 2010 byla sleva poskytnuta 13 žadatelům. Při poslední výzvě v roce 2011 požádal o slevu z nájemného pouze jeden nájemce nebytového prostoru.