Jablonec neustává v péči o drobné památky

Statutární město Jablonec nad Nisou se letos připravuje na opravu dalších drobných památek ve městě. Vedle avizovaného záměru rekonstrukce památníku prusko – rakouské války v roce 1866 Pyramida v Kokoníně, má jablonecká radnice v plánu restaurovat i sochu sv. Jana Nepomuckého v Rýnovicích. O dotaci bude žádat v rámci dotačního programu Libereckého kraje.  

„Drobné památky, křížky, kapličky nebo sochy, dotvářejí atmosféru města a jejich obnova je pro lidi důležitá. Pomáhá jim identifikovat se s městem a zapouštět či hledat kořeny. Bylo a je to velmi patrné vždy, když se podaří nějakou takovou drobnou památku opravit a vrátit zpátky do života města. Přesvědčili jsme se o tom už u prosečské kapličky, vodojemu nebo v případě opravených křížků. Rozhodně budeme z pozice města v obnově pokračovat a podporovat i občanské či spolkové aktivity v této oblasti,“ říká primátor Petr Beitl. 

Liberecký kraj vypsal pro letošní rok dotační program „Podpora kulturních aktivit v Libereckém kraji, záchrana a obnova památek, restaurování, provádění stavebně historických průzkumů a podpora archeologie“. „V současné době finišujeme s přípravou podkladů pro podání žádosti na dvě památky. Jednou z nich je socha Jana Nepomuckého v Rýnovicích, kde budeme žádat o dotaci na její obnovu a druhou je kaplička ve Mšeně. V tomto druhém případě budeme žádat o dotaci na provedení stavebně historického průzkumu,“ prozrazuje Ivana Řimnáčová, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí. 

Oprava litinové sochy sv. Jana Nepomuckého je specifickou prací a podmínkou pro získání dotace je, aby se jí ujal odborník s povolením k restaurování uvedený v seznamu Ministerstva kultury. Takovým odborníkem je jablonecký umělecký kovář Jan Nikendey. Dobrou zkušenost s jeho prací získalo město již při opravě kříže na hlavním hřbitově. Oprava sochy vyjde dle odhadů na více než 250 tisíc korun, přičemž dotace by měla pokrýt přibližně polovinu celkových nákladů. 

Kaple sv. Anny ve Mšeně, v těsné blízkosti Palackého ulice, je také nemovitou kulturní památkou. I proto je před započetím jakýchkoli renovací vhodné mít k dispozici stavebně historický průzkum, aby památková péče mohla být efektivní a kvalitní. „Cílem průzkumu je kompletně zhodnotit stavbu, abychom měli představu o skutečném stavu objektu z hlediska historického i stavebního. Na jeho základě budou určeny optimální podmínky obnovy,“ vysvětluje Řimnáčová. Kapličku ve Mšeně má v současné době od města ve výpůjčce jablonecké občanské sdružení PLAC a využívá ji pro pořádání výstav.

Záchraně drobných památek ve městě se jablonecká radnice postupně věnuje.  Restaurována byla např. kaplička v Proseči, kříž z roku 1777 ve Vysoké ulici, kříž v Rychnovské ulici před základní školou, secesní vodojem na Dobré Vodě nebo socha sv. Jana z Nepomuku na autobusovém nádraží. Právě tato pískovcová socha je poslední připomínkou první doložené jablonecké křížové cesty, která měla 14 zastavení. Vycházela od kaple (v místech, kde dnes stojí budova bývalého hotelu Praha v Komenského ulici) a stoupala vzhůru až do míst dnešního Horního náměstí. Na konci křížové cesty u Janova pramene (nad dnešní budovou průmyslové školy) stála socha Jana Nepomuckého, která byla později přemístěna na most v Lipanské ulici v blízkosti autobusového nádraží. V hledáčku památkářů jabloneckého magistrátu jsou i další drobné památky, které čekají na opravu. Kromě zmíněného rýnovického Jana Nepomuckého je to i záchrana sloupu s Pannou Marií a Jezulátkem v Rýnovicích, oprava kamenného kříže v Proseči, oprava a přemístění kříže v ul. U Nisy, nebo restaurování posledního jabloneckého Jana Nepomuckého v Sokolí ulici.