Jablonec opět vlastní teplárnu

Jediným vlastníkem jablonecké teplárny – společnosti JTR je po rok a půl trvajících jednáních statutární město Jablonec nad Nisou. 

K vypořádání majetkových vztahů a fyzickému předání většinového balíku akcií společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a. s. (JTR) došlo mezi městem Jablonec a společností MVV Energie CZ, a.s. (MVV) ve středu 17. července 2013. Tímto krokem je naplněno usnesení zastupitelstva z 15. 12. 2011, ve kterém se uvádí, že v případě nedosažení shody s většinovým vlastníkem společnosti JTR (spol. MVV), má primátor Beitl za úkol zahájit jednání se směřující k odkoupení podílu MVV na společnosti JTR (výpis z usnesení zastupitelstva města níže).
 
Valnou hromadou společnosti se stala Rada města. Radní na svém mimořádném zasedání ve středu 17. července schválili nové obsazení (resp. doplnění) představenstva a dozorčí rady společnosti. 
 
Členové představenstva: František Pešek, Boris Pospíšil (stávající členové), Petr Roubíček, Miloš Vele, Soňa Paukrtová (noví členové)
 
Členové dozorčí rady: Jaroslav Kraus (stávající člen), Marta Procházková (nový člen)
 
Výkonným ředitelem společnosti – krizovým manažerem byl ustanoven Ing. Pavel Spilka ze společnosti Loyd Group. Jeho úkolem je zajistit běžný provoz včetně realizace nasmlouvaných dodávek odběratelům a připravit proces revitalizace soustavy vytápění v Jablonci nad Nisou.
 
Převzetím 100% kontroly nad JTR a tím i nad soustavou CZT chce vedení města stabilizovat teplárenství v Jablonci. „Kupujeme si šanci zklidnit situaci a ochránit občany připojené na CZT před dalším navyšováním ceny tepla. Většinový akciový podíl kupujeme proto, abychom zabránili dalším sporům vedeným proti odpojeným odběratelům, a aby došlo k ukončení arbitráže, v níž městu mohla hrozit úhrada téměř 90 milionů Kč. Kupujeme ji proto, abychom soustavu nechali řízeně rozpadnout na menší a efektivnější celky, abychom zabránili dalšímu zdražování a v konečném důsledku snížili cenu za GJ,“ prohlašuje primátor města Petr Beitl.
 
„V nejbližších týdnech provede vedení společnosti důkladnou analýzu pro sestavení finančního plánu na období 2013/14. Naším cílem je v příští topné sezóně teplo pro odběratele zlevnit,“ nastiňuje plán města jako jediného vlastníka společnosti primátor Beitl. 
 
Ke dni vypořádání 17. 7. 2013 došlo k předání dokumentů dohodnutých ve smlouvě o převodu akcií (SPA), kterou primátor Beitl a předseda představenstva MVV Energie CZ, a. s. Hrach podepsali 27. června 2013. Zástupce MVV vedle 198 kusů akcií předal zástupcům města výpis z bankovního účtu, který potvrzuje, že na účtu společnosti JTR je ke dni vypořádání částka 160 milionů korun. Dále byla oběma stranami uzavřena dohoda o ukončení Akcionářské smlouvy z 26. listopadu 2001 a MVV také oznámilo ke dni 17. července 2013 stažení žaloby na statutární město podané u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.