Jablonec posílá více peněz do sociální oblasti

Jablonečtí zastupitelé na svém dubnovém zasedání rozhodovali o rozdělení finančních příspěvků na rok 2018 z dotačních programů městského rozpočtu. Oproti loňském roku zvýšili příspěvek do oblastí sociálních služeb, a to o téměř 2,6 milionu korun.  

Dotace pomůže rozšířit kapacitu

„Tři individuální dotace z městského rozpočtu Jablonce na tři druhy registrovaných sociálních služeb získala Diakonie ČCE, a to v souhrnné výši 600 tis. korun,“ říká náměstek primátora pro sociální věci Miloš Zahradník. 

Rozhodnutím zastupitelů tak 100 tis. korun poputuje Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež Kruháč v ulici 5. května, 200 tis. Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež Padák Mšeno a 300 tis. Sociálně aktivizačním službám pro rodiny s dětmi na území ORP Jablonec. Dotace pomohou rozšířit kapacitu jmenovaných služeb. 

Do sociálních služeb jde letos více peněz z městské kasy

Necelých 7 milionů korun z městského rozpočtu na spolufinancování sociálních služeb dle zákona č. 108 míří mezi 17 poskytovatelů sociálních služeb. To je téměř o 2,6 milionu korun více než v loňském roce.  Ve schváleném rozpočtu města na rok 2018 je alokováno 6 962 000 Kč pro registrované sociální služby na území Libereckého kraje poskytované občanům Jablonce. 

„Do letošního dotačního programu se přihlásilo celkem 17 organizací, které podaly žádost o dotace na 31 druhů sociálních služeb v celkovém objemu 6 888 763 Kč,“ doplňuje náměstek Zahradník. 

Na základě návrhu Komise humanitní a sociální péče zastupitelé uspokojili všechny žadatele, a to v celkové výši 6 886 000 Kč. Loni z městského rozpočtu rozdělili mezi 17 organizací na 32 služeb 4,4 milionu korun.  

Téměř čtyři miliony jsou určené na podporu činnosti

Celoroční činnost organizací výchovných, vzdělávacích, kulturních a sportovních podpořili zastupitelé částkou 3,9 mil. korun z městského rozpočtu. „Výzvu na podávání žádostí do dotačních programů na podporu aktivit nebo cyklu akcí v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a tělovýchovy z městského rozpočtu pro rok 2018 vyhlásil Jablonec loni v listopadu. Žádosti se přijímaly do poloviny letošního ledna a 19. dubna se rozhodovalo o konkrétních částkách,“ připomíná Jiří Kubsch z oddělení školství, kultury a sportu. 

Ze 149 podaných žádostí za celkem 7,7 milionu korun se město rozhodlo podpořit 132, mezi které rozdělilo 3,9 milionu korun. V loňském roce získalo podporu z městského rozpočtu ve výši 3,86 mil. korun 123 projektů vybraných ze 139 podaných žádostí.