Jablonec řekl dost neukázněným řidičům

V pondělí 12. února se změní provoz v centru Jablonce. Objeví se zde zábrany, které znemožní nedovolený vjezd a průjezd do pěší zóny. Cílem dopravního opatření, jež jablonecký magistrát zavádí, je zvýšit bezpečnost lidí v centru.

V ulicích Lidická, Komenského, Kubálkova a Mírové náměstí se objeví mechanické zábrany průjezdu. „Umístíme tu květináče nebo provizorní dopravní zábrany, které znemožní čilý provoz pěší zónou v centru města. Zábrany budou na stejných místech, jako jsou v létě. Opatření vychází z opakovaných stížností Jablonečanů i z nebezpečného chování řidičů některých služeb, kteří si průjezd pěší zónou až vynucují. Nejenže do pěší zóny nedovoleně vjíždí, ale často si jí zkracují cestu. Toto je jedno z prvních opatření, které proti tomuto nešvaru v Jablonci nad Nisou zavádíme,“ říká jablonecký primátor Miloš Vele.

Největší problém se objevuje v ulici Kubálkova, kdy řidiči do ní vjíždí i vyjíždí přes přechod z Horního náměstí a projíždí jí oběma směry. Nyní do ní bude vjezd pouze z Mírového náměstí, shora bude uzavřená provizorními betonovými zábranami tak, aby nebylo možné projíždět ani přes parkoviště u uměleckoprůmyslové školy. Květináče zamezí výjezdu a vjezdu do ulice Lidická od ulice 5. května. Sloupky u úřadu práce zabrání průjezdu Mírovým náměstím, u prodejny České mincovny budou opět provizorní betonové zábrany.

„Tato opatření jsou provizorní pro dobu do konce zimní údržby. Od dubna s letním provozem se objeví místo nich opět osázené květináče,“ dodává primátor Vele s tím, že po určité době magistrát provoz v centru vyhodnotí a přistoupí k dalším případným opatřením.