Jablonec se připravuje na 100. výročí 1. světové války

Jablonecká radnice už nyní myslí na 100. výročí ukončení 1. světové války na podzim roku 2018. „Zmapovali jsme pomníky 1. světové války na území města a začínáme postupně připravovat jejich opravy tak, abychom si za dva roky mohli důstojně připomenout výročí ukončení válečného konfliktu,“ říká primátor města Petr Beitl. V Jablonci je šest existujících připomínek 1. světové války. Největší z nich je památník v Tyršových sadech.  

Památníky první světové války v našem regionu se v mnoha případech staly obětí protiněmeckých nálad po druhé světové válce, navzdory tomu, že některé připomínaly i padlé českého původu. „Domnívám se, že důležité je se s historií vyrovnat a památníkům, které se dochovaly, vytvořit důstojné prostředí. Je dobré se z historie poučit a obzvlášť v dnešní rozporuplné době si připomenout ty, kteří obětovali to nejdražší – svůj život,“ říká primátor a dodává, že jména válečných obětí a někdejších jabloneckých občanů budou obnovena na pamětních deskách i na místech již zaniklých pomníků. „Hodnoty, jako je úcta k člověku, vlastenectví a pokora by neměly vymizet ani ze současné společnosti,“ připomíná Petr Beitl.  
 
„Jablonec srostl z více obcí, každá obec měla svůj pomník svým padlým synům, proto v současném Jablonci nalezneme celkem 6 existujících pomníků,“ vysvětluje Lukáš Pleticha, náměstek primátora a milovník historie. Monumentální žulový památník v Tyršových sadech je vůbec největším v Jablonci a podle některých zdrojů patří k největším i v celé republice. 

Památník v Tyršových sadech

V první světové válce zahynulo či zmizelo téměř 900 jabloneckých mužů, Jablonec měl v té době cca 30 tisíc obyvatel. Válka poznamenala téměř každou rodinu a Jablonečtí dlouho hledali důstojné místo pro památník připomínající válečné oběti. Jedním z míst byl i park, který měl vzniknout na místě bývalého hřbitova na Horním náměstí. K slavnostnímu odhalení pomníku nakonec došlo 18. října 1936 v Městském parku na rohu dnešních ulic Sadová a U Balvanu. A byla to velká událost, nikdo netušil, že ani ne za tři roky vypukne konflikt ještě krvavější. Čtyři desky se jmény 724 padlých a zemřelých a 139 nezvěstných obětí první války původně zdobily žulovou zeď směrem do parku, byly zničeny po druhé světové válce, kdy se odstraňovalo vše německé. Stejně tak v poválečné době došlo k odtesání německého nápisu „Vlast děkuje svým mrtvým synům“. Dlouhá léta byl památník bez povšimnutí a bez údržby, až v posledních letech se zde konají vzpomínková setkání u příležitosti vzniku samostatného Československého státu 28. října 1918.

Podle podrobného technického průzkumu je památník ve velmi špatném technickém stavu a vyžaduje radikální řešení. Rada města proto odsouhlasila jeho komplexní opravu včetně pokácení stromu, který stojí v těsném sousedství a narušuje statiku. „Náklady na obnovu památníku včetně navrácení desek se jmény obětí jsou více než 5 milionů korun, využijeme proto možnost požádat o dotaci na obnovu tohoto pietního místa u ministerstva obrany,“ říká náměstek primátora Lukáš Pleticha. „Opravu památníku bychom rádi stihli do 100. výročí ukončení 1. světové války v roce 2018,“ dodává Pleticha.

Pomníky na Dobré Vodě, na Vrkoslavicích, v Pasekách

V Jablonci ale existují i památníky, které vyžadují mnohem menší zásah. Většinou jen očištění od mechu, případně vyspárování a úpravu bezprostředního okolí. Pomník na Dobré Vodě, jehož autorem je slavný jablonecký architekt Robert Hemmrich, je ze všech nejvíce zachovalý a jsou na něm i originální nápisy. Stejně tak nedaleký pomník v parku na vrkoslavickém náměstí. 

Zachovalý je i žulový pomník s klečící ženou v Pasekách na rohu Lučanské a Zahradní ulice, který je dílem jabloneckého sochaře Franze Huba. V každé ze čtyř stran pomníku byla pamětní deska, jedna s textem Der Heitmat Dank, ostatní se jmény padlých. „Jména se nám podařilo dohledat podle záznamů Archivu v Neugablonz, necháme tedy vyrobit nové pamětní desky a znovu je na památník osadíme,“ říká Ivana Řimnáčová, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí, díky jejímuž nadšení se už podařilo vzkřísit několik jabloneckých drobných památek. Před pomníkem byl květinový záhon a malé jezírko s vodotryskem, který dnes nahradila parková úprava.

Háj hrdinů nebo psí hřbitov?

Kuriozitou mezi jabloneckými památníky je i Háj hrdinů, v poválečném období mylně přezdívaný „Psí hřbitov“ v lese v těsném sousedství domova důchodců v Jabloneckých Pasekách. „Domov býval za války sanatoriem, kde se ze svých zranění zotavovali vojáci a zemřelé tenkrát připomínali pomníčky v blízkém lesoparku. Místu se přezdívá Psí hřbitov, protože nápisy po válce zmizely a někteří lidé se poté domnívali, že se jedná o hroby domácích mazlíčků,“ vysvětluje tajemník magistrátu a vlastivědný badatel Marek Řeháček.

Hustě zarostlé místo v lese má zvláštní atmosféru i dnes, ale pouze všímavý pozorovatel zjistí, že na kamenech v zemi pokrytých mechem bývaly destičky, snad se jmény. „I toto místo plánujeme ve spolupráci s Lesy ČR obnovit. Nejprve, pravděpodobně za pomoci pracovníků veřejně prospěšných prací odstraníme nálety, prořežeme a očistíme náhrobní kameny. Pokud to bude možné, umístíme sem i pamětní desku se jmény vojáků, které Háj připomínal,“ dodává Řeháček. Právě pátrání po jménech mužů bylo téměř detektivní, nakonec pomohli v Isergebirgs-Museu v Neugablonz a paní Christa Petrásková, která pátrala v jabloneckém archivu. Nakonec našla 14 jmen zveřejněných v deníku Gablonzer Tagblatt v roce 1916. Některá jména se opakují na pomníku plačící ženou v Pasekách. Seznamy nyní porovnávají jablonecké matrikářky podle dobových matričních knih. 

Historie se podepsala i na velkém památníku v Kokoníně. Jeho torzo posprejované nevhodnými obrázky dodnes stojí ve zpustlém lesoparku. „S obnovou památníku počítáme v rámci revitalizace kokonínského lesoparku,“ vysvětluje Pleticha.

Zaniklé památníky

Památníky první světové války stávaly i v Rýnovicích, ve Mšeně, na Proseči či v Lukášově. 

Ten lukášovský dodnes existuje. Je přestěhovaný do parku v ulici Generála Mrázka a je nazvaný Pomník bojovníků za svobodu a demokracii a obětem bezpráví. Na jeho původní místo na lukášovské návsi umístí radnice jeho repliku. 

Pamětní desky v budoucnu nahradí i pomníky ve Mšeně, Proseči a Rýnovicích. Ve Mšeně stával velký pomník vedle kostela Nejsvětější Trojice v místě, kde dnes vede ulice U Kostela. O jeho dalším osudu není nic známo, dochovala se pouze jedna fotografie.

V Rýnovicích stál monumentální památník od známého jabloneckého architekta Rudofa Güntera u hřbitovní zdi a v Proseči jsou dnes již téměř neznatelné zbytky základů pomníku v porostu nad ulicí U Sokolovny.