Jablonec si připomněl 100. výročí roku 1918

Oslavy 100. výročí vzniku samostatného Československa se v Jablonci nad Nisou prolnuly s připomínkou 100. výročí ukončení 1. světové války. Těmto dvěma tématům patřil park v Tyršových sadech po celý víkend 27. a 28. října.

Jak se žilo na bojišti

V sobotu patřil celý park vojákům, muzikantům a divadlu. Akci konec 1. světové války aneb Jak se žilo na bojišti připravilo statutární město Jablonec nad Nisou. K vidění byli nejen vojáci v uniformách, ale i automobiloví veteráni a také historická tramvaj, která vozila cestující mezi Jabloncem a Libercem. Děti si mohly také vyzkoušet svou šikovnost či prokázat znalosti ve tvůrčím stanu Vikýře a také opéct na ohni jablka nebo chleba. 

Vrcholem sobotního programu, v němž se na pódiu střídala dobová hudba s vojenskými ukázkami, bylo slavnostní symbolické odhalení dvaceti žulových pamětních desek na památníku obětem 1. větové války v Tyršových sadech. Původní bronzové desky se jmény 863 jabloneckých obětí válečných událostí byly ze stěny pomníku směřující do zeleně parku strženy a zničeny v období po 2. světové válce. „Válečné oběti se tak po více než třiceti letech zcela nevinně staly znovu oběťmi válečného konfliktu. Obnovením pamětních desek se jmény padlých a zemřelých splácíme dluh našim předkům a jejich rodinám. Kéž bychom v budoucnu uměli zabránit tomu, aby se oběťmi stávali nevinní lidé,“ řekl primátor Petr Beitl při slavnostním aktu. Deskám se jmény téměř devíti stovek padlých požehnal děkan římskokatolické farnosti v Jablonci nad Nisou Oldřich Kolář. Čestnou stráž pak drželi vojáci Klubu vojenské historie 98. Květiny k památníku přišli položit vojáci v historických uniformách, zástupce Policie ČR i jablonečtí senioři. 

100. výročí vzniku republiky 

Nedělní akce v Jablonci nad Nisou proběhla v oficiálnějším duchu. Tradiční vzpomínkové setkání u příležitosti výročí 28. října se konalo v deset hodin dopoledne u Památníku obětí 1. světové války. Projev za statutární město Jablonec nad Nisou pronesl primátor města a poslanec Parlamentu ČR Petr Beitl. Ve své řeči zrekapituloval stoletou historii Československa a později České republiky. „Budoucnost naší země máme dnes ve svých rukou, nepromarněme šanci, která je nám nabídnuta. Nebuďme líní se učit a pracovat na tom, aby právě naše generace vrátila Českou republiku po všech stránkách na to místo, kam ji kdysi dovedli její zakladatelé. Mezi nejrozvinutější země na světě, mezi stát, kde se lidem žije nejlépe,“ řekl Beitl na závěr svého projevu. Po české státní hymně v podání Hany Herkommerové, zazněly čestné salvy z historických pušek vojáků z Klubu vojenské historie 98.

Věnce a květinové dary k památníku položili představitelé města, zástupci městské i státní policie, ředitel Věznice Rýnovice, zástupci dobrovolných hasičů i Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, ředitelka jabloneckého spolku Českého červeného kříže i zástupci Armády ČR a další občané města Jablonec nad Nisou. 

Lípa republiky není v Jablonci jen jedna

Po aktu u památníku se přítomní přesunuli do parku pod městským divadlem v Poštovní ulici, kde byla za účasti téměř stovky lidí slavnostně zasazena Lípa republiky. Jako první přihrnuli hlínu k mladému stromu představitelé města, poté šla lopata z ruky do ruky. Střídali se zástupci státních i městských institucí, skauti i veřejnost. „Ať se jablonecké Lípě republiky daří a ve zdraví roste všem Jablonečanům pro radost nejméně sto let!“

Lípa republiky zasazená městem není jedinou novou lípou na území města. V pátek svoji lipku zasadily děti v mateřské školce Slunečnice. Lípu republiky mají na školním pozemku od posledního říjnového týdne i žáci a učitelé základní školy Liberecká. Jednu ze stěn v budově pak zdobí namalovaná lípa, na kterou je přilepeno téměř 700 lístečků. Právě tolik je totiž ve škole dětí i dospělých ve 100. roce republiky.