Jablonec velká voda neohrozila

Ačkoli o víkendu spadlo nad Jabloncem více než 100 mm srážek, přehrada Mšeno i její přítoky všechnu vodu z nebe pobraly. „Současný stav vody v jablonecké přehradě je na kótě 510,30 m n. m., což je stav, který je bezpečný a neovlivňuje dokončovací práce na protipovodňové štole,“ říká Jiří Vaníček, vedoucí odd. krizového řízení jabloneckého magistrátu, který situaci bedlivě sleduje. 

„Preventivně jsme vybudovali dvě cca 40 metrové hráze dvoukomorových pytlů na Bílé Nise  v Rýnovicích u autovrakoviště a u truhlárny,“ popisuje Vaníček. Od sobotního rána je v pohotovosti část povodňové komise, hlídková služba a je monitorován stav na vodních tocích v Jablonci i v okolních obcích.  „Prověřena byla také funkčnost varovného systému obyvatelstva a jsme v kontaktu se starosty okolních obcí,“  doplňuje krizový manažer přijatá opatření.

Pomoc pro povodněmi postižené oblasti organizuje jablonecký Červený kříž.  „Město zapůjčilo pro účely konání sbírky prostory Spolkového domu a pro skladování zásob také přízemí bývalé hasičárny, dnes sídla městské policie,“ informuje primátor Beitl. „Situaci v rámci republiky sledujeme  a stejně jako v roce 2010 je povodněmi nezasažený Jablonec připraven pomáhat například i uvolněním pracovníků magistrátu,“ konstatuje Beitl.