JABLONEČANÉ PŘIVÍTALI SVATOJÁNSKOU NOC HUDBOU ZNĚJÍCÍ Z MOLA

Milovníci hudby zaplnili v pondělní večer hráz mezi první a druhou jabloneckou přehradou, aby si zde vyslechli koncert Komorního orchestru Quattro. V jeho podání se po hladině jablonecké přehrady nesly tóny Mozartovy Malé noční hudby, Alžbětínské serenády a dalších skladeb z pera Antonína Dvořáka a Petra Iljiče Čajkovského. 

Koncert zahájila Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora, slovy: „Jsem velice ráda, že se podařilo v rámci Roku české hudby tento koncert uspořádat a využít naši přehradu k další nové aktivitě. Věřím, že hudba znějící z hladiny přehrady přinese nám všem ojedinělý prožitek.“
 
Jablonečanům byl tak poprvé zprostředkován nezapomenutelný zážitek, kdy orchestr a část publika byly na molu a všichni okolo přehrady se stali účastníky vynikajícího (velmi emotivního) koncertu. Posluchači se našli i na lodičkách, které se k molu sjely. Celkovou atmosféru dokreslovala okolní příroda a podvečer svatojánské noci.