Jablonecká jablkovice k 150. výročí města se bude prodávat v informačním centru

Statutární město Jablonec nad Nisou o Velikonočních slavnostech poprvé představí originální pálenku - Jabloneckou jablkovici. Zákazníkům ji bude nabízet Jablonecké kulturní a informační centrum ve svém stánku přímo na náměstí a také v informačním centru v Domě manželů Scheybalových v Kostelní ulici.  

Jablonecká jablkovice jako originální produkt z Jablonce spatřila světlo světa poprvé v říjnu roku 2014.  Myšlenka vznikla už v roce 2012 a postupem času získávala čím dál reálnější podobu. „Vždy, když jsem při cestě do zahraničí dostal jako darem tamější produkt, litoval jsem, že Jablonec nemá něco podobného. Obligátní víno mi nepřišlo pro náš kraj typické“, vzpomíná na začátky primátor Petr Beitl. Jablonec má ve znaku jabloň s červenými jablky a myšlenka dárkové pálenky z právě z jablek, plodiny typické pro náš kraj, na sebe nenechala dlouho čekat. 

„Jablonecká jablkovice z roku 2014 se jako pozornost pro návštěvy dočkala velikého ohlasu, proto nyní přicházíme s produktem, který bude určen také k prodeji, aby si ji mohli koupit i občané a běžní návštěvníci města,“ informuje primátor. Jelikož alkohol určený k prodeji musí splňovat jiné legislativní požadavky než alkohol darovaný, vyrobila výroční Jabloneckou jablkovici firma Lihovar Poněšice s.r.o., která má všechna potřebná povolení a certifikáty. Jablkovici z roku 2014 jako pěstitelskou pálenku, kterou není možné prodávat, vyrobila tenkrát palírna v nedaleké Zásadě.

Autorem originální etikety letošní výroční jablkovice je opět Pavel Winter ze společnosti HLAWA creative s. r. o. Ve svém návrhu vychází z oficiálního loga oslav 150. výročí města. 

Jablkovice je balena v lahvích o objemu 0,35 a 0,1 l a prodávat ji bude Jablonecké kulturní a informační centrum.

Císařský posel ochutná jako první 

Jablkovici jako první ochutná host více než významný – posel císaře Františka Josefa I., který ve středu 23. března přijede v duchu historických výročí oznámit Jablonečanům dobrou zprávu o povýšení Jablonce na město. Příjezd vzácného posla očekává primátor města v 15:45 na Mírovém náměstí.