Jablonecká kasina mohou v referendu přijít o své automaty

Zastupitelé v souladu s požadavky přípravného výboru valnou většinou svých hlasů vyhlásili konání místního referenda o zákazu výherních hracích přístrojů v Jablonci nad Nisou. Referendum se bude konat zároveň s prvním kolem prezidentských voleb v lednu 2018.   

V referendu lidé budou hlasovat o otázce, kterou formuloval přípravný výbor referenda a který zároveň zajistil dostatečný počet podpisů pod petici:

„Souhlasíte s tím, aby město Jablonec nad Nisou, z důvodu ochrany veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti ve městě, učinilo veškeré možné kroky ve své samostatné působnosti k bezodkladnému zamezení provozu výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů, centrálních a lokálních loterních systémů a dalších loterií uvedených v § 2 písm. e), g), j), l), m) bod 2 a n) a § 50 odst. 3 zákona 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, a totalizátorových her a technických her uvedených v § 3 odst. 2 písm. c) a e) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách?“

Místní referendum je v souladu s požadavky přípravného výboru vyhlášeno na termín konání 1. kola prezidentských voleb v roce 2018. Termín konání je pátek 12. 1. 2018 v době od 14 do 22 hodin a sobotu 13. 1. 2018 v době od 8 do 14 hodin.

Náklady na konání referenda jsou odhadovány na 1 milion korun a budou hrazeny z rozpočtu města Jablonec nad Nisou.