Jablonecká kasina projdou tvrdým hodnocením

Jablonečtí zastupitelé schválili ještě přísnější pravidla pro budoucí provozovatele kasin ve městě. Hazardní a jiné sázkové hry je možné v Jablonci provozovat pouze v kasinech, jejichž adresy jsou uvedeny v příloze obecně závazné vyhlášky č. 3/2015. Žádosti o zařazení na seznam bude posuzovat odborná skupina složená ze zastupitelů města na základě přísných zásad a bodového hodnocení s ohledem na veřejný pořádek a prevenci kriminality.   

„Pravomoce obcí v oblasti regulace hazardu jsou velmi omezené, a my si musíme v rámci platných zákonů sami stanovit pravidla, jak jej regulovat a držet v určitých mezích. Volíme proto cestu velmi přísných požadavků, dodržování zásad, bodování kritérií a v případě, že žadatel projde sítem odborné pracovní skupiny, zavážeme jej smlouvou o spolupráci v oblasti prevence kriminality a veřejného pořádku,“ říká primátor Beitl. „Podotýkám, že hodnotíme pouze žadatele, kteří již mají platnou licenci udělenou Ministerstvem financí pro provozování kasina, což už samo o sobě je pro provozovatele tvrdá podmínka. Podstatné je to, že do kasina může vstoupit pouze registrovaná osoba na základě prokázání totožnosti,“ dodává Beitl.

Odborná pracovní skupina 

Pracovní skupina byla sestavena v září ze zástupců všech politických stran zastoupených v zastupitelstvu města vyjma Hnutí ANO, jablonecké hnutí svého zástupce do pracovní skupiny delegovat odmítlo. Členové pracovní skupiny se scházeli jednou týdně a výsledkem jejich intenzívní práce jsou nové přísnější zásady pro provozovatele hazardních her, pravidla pro bodové hodnocení projektů jednotlivých žadatelů a vzor smlouvy, jíž se žadatel v případě zařazení do adresního seznamu, který je přílohou obecně závazné vyhlášky o hazardu, zavazuje ke spolupráci v oblasti prevence kriminality a veřejného pořádku. 

Žádosti podle schválených regulí bude nyní posuzovat pracovní skupina v pozměněném složení: František Pešek, Petr Roubíček, Pavel Svoboda, Miloš Vele, Petr Vobořil, Pavel Žur.

Závazné jsou zásady, bodová kritéria a smlouva

Bodově se hodnotí například právní vztah žadatele k objektu, v němž by měla být provozovna umístěna i lokalita. Hodnotí se i úprava vnitřního a vnějšího vzhledu místa. Na úspěch mají šanci pouze provozovny, které dosáhnou určeného počtu bodů dle daných kritérií.

Ve smlouvě, kterou úspěšní žadatelé o zařazení do přílohy vyhlášky podepisují, se provozovatelé kasin zavazují, že budou posilovat prevenci kriminality a minimalizovat negativní dopady provozování hazardních her v kasinech na veřejný pořádek.

Poslední podmínkou zařazení do vyhlášky je povolení od Ministerstva financí k provozování kasina podle zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.

Herny z města mizí

K dnešnímu dni je na území města Jablonec nad Nisou povoleno Ministerstvem financí ČR provozování loterií a jiných podobných her v 9 hernách a 2 kasinech. Počet povolených technických herních zařízení v těchto provozovnách dle seznamu ministerstva je 79 ks. V roce 2014 fungovalo v Jablonci celkem 47 heren a kasin.

V září 2015v Jablonci fungovalo 13 heren a 1 kasino s celkem 87 kusy technických zařízení.V příloze vyhlášky vydané v červnu letošního roku jsou sice uvedeny 3 provozovny – kasina, ale povolení z MF ČR mají dle našich informací zatím pouze 2 kasina.