Jablonecká speciální výslechová místnost je čtvrtá v kraji

V úterý 12. ledna si policisté Oddělení Služby kriminální policie a vyšetřování jabloneckého Územního odboru Policie ČR slavnostně převzali speciální výslechovou místnost pro zvlášť zranitelné oběti trestné činnosti. Za přispění dotace Ministerstva vnitra z Programu prevence kriminality ji vybudovalo statutární město Jablonec nad Nisou.  

Speciální výslechová místnost vznikla v policejní budově na jablonecké třídě 5. května. Celému regionu slouží už od listopadu loňského roku, ale policie si ji slavnostně přebrala v prvních dnech roku nového. „Místnost je připravená zvláště pro děti, proto má výrazný vzhled přátelského prostředí školky. Je samozřejmě vybavená také moderní technikou, která je však schovaná tak, aby ji oběť nevnímala a nebyla jí stresovaná,“ říká vedoucí oddělení krizového řízení jabloneckého magistrátu František Chlouba s tím, že projekt se realizoval po dobu zhruba čtyř měsíců a vyšel na 332 000 korun, přičemž dotace z Ministerstva vnitra činila 288 000 korun. 

„Děti a ženy jsou nejvíce zranitelní, je dobře, že umíme udělat projekty, které mohou zmírnit jejich traumata. Zároveň je tato místnost dalším stavebním kamenem spolupráce mezi městem a Policií ČR v prevenci kriminality,“ řekl před symbolickým přestřižením pásky primátor Jablonce Petr Beitl.

Speciální výslechová místnost nabízí vlídné prostředí pro výslechy obětí násilných nebo sexuálních deliktů. Jde zejména o zneužívané děti, ale také ženy či týrané seniory. „Trestní řízení vyžaduje např. u výslechů dětí přítomnost více osob z řad státních zástupců, advokátů, pracovníků OSPODu, Probační a mediační služby a dalších. Přítomnost většího množství osob v jedné místnosti však často narušovala navázání důvěryhodného vztahu mezi vyslýchajícím a obětí mnohdy závažného trestného činu. Nově vybudované příjemné prostředí a technické zázemí nám umožňuje provést tyto úkony precizněji, ale přitom šetrněji s ohledem na psychiku vyslýchaných osob,“ vysvětluje důležitost výslechové místnosti vedoucí Územního odboru Policie ČR v Jablonci nad Nisou plk. Petr Šikola s tím, že díky instalované záznamové technice budou takto provedené úkony následně sloužit jako nezvratné důkazy v řízení před soudem. 

„Jsem velmi rád, že speciální výslechová místnost v Jablonci vznikla. Jako advokát jsem byl mnohokrát přítomný těmto náročným výslechům a vím, jak stresující a těžké pro oběť jsou. Proto tuto novou možnost vítám a zároveň doufám, že jí nebude třeba k výslechům hodně často. Praxe je však tragická a neúprosná,“ konstatuje náměstek primátora Pavel Svoboda. 

Speciální výslechové místnosti 

První speciální výslechové místnosti vznikly v roce 2006 v Ostravě (Dětský domov dětí do tří let) a v Praze (tehdejší Správa hl. m. Prahy).  Od roku 2007 vznik dalších systematicky podporuje Ministerstvo vnitra – tehdy jich vzniklo celkem 40. V současné chvíli jich je v celé republice 59, ta jablonecká je 60 a celkové náklady na jejich zřízení dosáhly 10 milionů korun.

„Jejich vytížení sledujeme prostřednictvím evidenčního listu. Údaje za rok 2015 ještě nemáme zpracované, ale v roce 2014 proběhlo v 52 speciálních výslechových místnostech 1909 úkonů, z nich 1017 se týkalo dětských obětí, 21 domácího násilí, 24 znásilnění a několik z nich byly také pohovory OSPOD,“ vypočítává statistické údaje Iva Fürbacherová , referentka lidských práv z Oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv Ministerstva vnitra.

V Libereckém kraji byly podobné místnosti otevřeny v loňském roce otevřeny už tři, a to v České Lípě, v Semilech a v liberecké Pastýřské ulici.  Slouží pro výslechy dětí, obětí domácího násilí, znásilnění, sexuálních deliktů, seniorů a handicapovaných. Probíhají zde také rekognice (zvláštní způsob dokazování), znalecká zkoumání, pohovory atd. 

Jablonecké projekty s podporou Programu prevence kriminality

Dotaci na zřízení speciální výslechové místnosti získalo statutární město Jablonec nad Nisou z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra. Také na letošní rok chystá oddělení krizového řízení další žádosti na preventivní projekty. Evergreenem jsou Bezpečné stáří a letní tábory pro děti ohrožené sociálním vyloučením. „Předložit chceme také projekty na asistenty prevence kriminality, romský mentoring a na doplnění městského kamerového systému o další dva body,“ podotýká Chlouba.