Jablonecký magistrát dočasně ruší úřední hodiny

Od pondělí 16. března úplně ruší jablonecký magistrát všechny úřední hodiny. V souladu s mimořádnými opatřeními vydanými Vládou České republiky a na základě doporučení Krizového štábu Bezpečnostní rady ORP Jablonec nad Nisou o tom dnes rozhodl primátor města Jiří Čeřovský. Magistrát bude pro veřejnost uzavřený do 24. března. 

„Důvodem rozhodnutí byl fakt, že není možné zajistit dostatečné hygienické podmínky pro bezpečný pohyb veřejnosti v budovách magistrátu,“ uvádí primátor Čeřovský s tím, že toto opatření nabývá účinnosti v pondělí 16. března  v 7.30 hodin a je prozatím účinné do 24. března 7.30 hodin. „Věřím, že veřejnost toto mimořádné a dočasné opatření pochopí, jelikož tak činíme také v jejím zájmu,“ dodává. 

„Veškerá podání Magistrátu města Jablonec nad Nisou lze činit pouze dálkově, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, případně přes e-podatelnu. Písemnosti, u nichž není vyžadováno potvrzení o převzetí, je možné podávat pouze prostřednictvím provizorní podatelny v informačním středisku magistrátu v přízemí jablonecké radnice,“ říká tajemník úřadu Marek Řeháček. 

„Zachovaný zůstává telefonický a e-mailový kontakt s úřadem, veškeré kontakty najdou zájemci na městských webových stránkách. Vstup veřejnosti do úředních budov bude možný pouze v nejnutnějších případech a v přísně regulovaném režimu, včetně toho, že bude nutné prokázat totožnost,“ uzavírá jablonecký primátor s tím, že podrobnější informace budou také na webu města, na speciální stránce s označením COVID-19, a u vstupů do úředních budov. 

Od pondělí 16. března budou uzavřené také všechny jablonecké mateřské, základní a střední školy, učiliště, DDM Vikýř a základní umělecká škola. V pondělí se také znovu sejde krizový štáb města.

Foto ilustrační