Jablonecký magistrát jeden z nejpřívětivějších v kraji

O titul Přívětivý úřad se utkalo 190 obcí s rozšířenou působností České republiky. Jablonec nad Nisou se v Libereckém kraji umístil na druhém místě před městem Semily. První místo obsadil Liberec, který získal i prvenství v rámci celé republiky. Cenu za Jablonec osobně převzal primátor města Petr Beitl.   

Soutěž vyhlásilo Ministerstvo vnitra sekce veřejná správa. Městské úřady obcí s rozšířenou působností byly hodnoceny na základě čtyř desítek kritérií, jež byly rozděleny do třech kategorií – přístupnost úřadu pro občany, transparentnost úřadu a komunikace s úřadem. 

Dotazníkové šetření se týkalo například počtu úředních hodin, zavádění moderních IT nástrojů, jako je elektronický objednávkový systém, nebo zveřejňování dokumentů na webových stránkách města.

„Umístění mě samozřejmě velmi těší, snažíme se občanům v Jablonci vytvořit příznivé podmínky a komunikaci s úřadem jim co nejvíce ulehčit,“ konstatoval spokojeně primátor.  „Naše zveřejňování smluv a objednávek nad 20 tisíc korun se dokonce dostalo mezi příklady dobré praxe vybrané ministerstvem právě v rámci vyhodnocování dotazníkového šetření, což mě velmi těší. Smlouvy a objednávky s tímto finančním limitem zveřejňujeme na městském webu od roku 2013,“ chlubí se Beitl. „Snažíme se veřejnou správu města maximálně přiblížit občanům, od roku 2015 jsme také zavedli transparentní účty, aby lidé měli přehled o toku financí na bankovních účtech města,“ dodává. 

Magistrát města Jablonec nad Nisou má úřední dny po celý týden už od roku 2010. přepážky jsou otevřené denně od 8 hodin. V pondělí a ve středu do 17 hodin. V úterý, čtvrtek a pátek do 14 hodin. Úřední je i každá první sobota v měsíci od 8 do 12 hodin.

Magistrát také nabízí možnost objednání SMS nebo přes webové stránky města. Služba se týká oddělení správních agend na úsecích evidence obyvatel, trvalý pobyt, občanské průkazy, cestovní doklady a oddělení dopravně-správních agend na úsecích evidence řidičů a registr vozidel umístěných v budově magistrátu města v ulici Komenského. „Objednáním na určitou hodinu lidé šetří svůj čas, který by jinak strávili čekáním. Zvláště v pondělí a ve středu jsou čekací doby delší, lidé si stále nezvykli na to, že mohou na radnici přijít každý den,“ konstatuje Petr Karlovský, vedoucí odboru správního.

Více na www.mvcr.cz