Jak se chystáme na volby v Jablonci

Ačkoli komunální volby vypuknou až v pátek odpoledne, na jablonecké radnici se na jejich přípravě intenzívně pracuje. Nejprve bylo potřeba rozdělit do obálek plachty s hlasovacími lístky a obálky roznést voličům do místa jejich trvalého pobytu do označených schránek tak, aby se dostaly k voličům ideálně v týdenním předstihu. Nejzazší zákonný termín pro doručení byl včera 7. 10.

Zatímco tento týden někteří stěhují volební zástěny a urny do míst, kde se v pátek ve 14 hodin otevřou volební místnosti, jiní připravují balíčky s nezbytnostmi pro každou ze 49 okrskových volebních komisí, jež budou v Jablonci bdít nad správným průběhem voleb do městského zastupitelstva. 
 
Co všechno potřebuje komise
 
Do krabic se balí náhradní hlasovací lístky, úřední obálky, úřední razítko, propisovací tužky, kancelářské sponky, provázky, označení volebních místností, lepicí pásky a další kancelářské potřeby.
 
Než se otevře volební místnost
 
Krabice si spolu s počítačem pro zaznamenávání výsledků vyzvednou zástupci jednotlivých komisí v pátek po obědě. Tou dobou již budou volební místnosti připravené - postavené zástěny a stoly pro členy komisí, umístěné volební urny, nezbytný státní znak na stěně a na nástěnce vyvěšené informace. „Celé to trvá necelou hodinu. Záleží na tom, zda je místnost vyklizená. Hodně spolupracujeme se školníky,“ přibližuje přípravu volebních místností Milan Šourek z provozního oddělení magistrátu. Většina jabloneckých volebních místností je totiž umístěna právě ve školách. Není výjimkou, že v jedné škole je i několik okrsků.
 
Až za voličem zapadnou dveře
 
Uzavřením volebních místností práce zaměstnanců magistrátu nekončí. Spolu se zástupci Českého statistického úřadu se schází tým lidí na radnici, aby zde přebíral výsledky voleb od jednotlivých komisí, kterých je dohromady i s okolními obcemi 61. „Očekáváme, že světla na radnici v sobotu zhasnou v pozdních nočních hodinách,“ říká Pavlína Reichelová hlavní koordinátorka voleb v Jablonci nad Nisou.
 
Upozornění
Hlasovací lístek je platný pouze řádně označený – až max. 30 křížky před jmény u zvolených kandidátů nebo křížkem u názvu jedné volební strany nebo kombinací obou zmíněných způsobů volby. V každém případě je nutné hlasovací lístek odevzdat vcelku. Není přípustné hlasovací lístek stříhat nebo jinak upravovat.
Volební okrsky č. 5, 6 a 7 mají volební místnosti v ZŠ 5. května, vchod je však z ulice Sokolí. Informace k volbám do městského zastupitelstva naleznete na webu města pod odkazem Volby.