Jednu knihu denně přečte nejlepší čtenářka Jablonce

Tři nejpilnější mladé čtenáře roku 2013 vyhlásila ve čtvrtek 14. března jablonecká Městská knihovna. Ocenění jim předaly náměstkyně primátora Soňa Paukrtová a básnířka Olga Novotná.

„Hlavním kritériem pro vyhodnocení nejlepšího čtenáře roku 2013 do 15 let byl počet vypůjčených knih evidovaných v systému Clavius za uplynulý rok,“ vysvětlil ředitel Městské knihovny v Jablonci nad Nisou Zbyněk Duda. Trojicí nejlepších byly tři dívky: Anežka Sladká přečetla za rok 290 knih, její sestra Ludmila 164 výtisků a Veronika Přibylová zvládla 154 publikací. 

„Nejlepšího čtenáře roku jsme přihlásili do regionálního kola, které pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 20. března v Krajské vědecké knihovně v Liberci,“ doplňuje Duda. Vítěz regionálního kola může postoupit do celorepublikového a ten nejlepší čtenář bude oceněný 24. dubna v přímém přenosu České televize z Nové scény Národního divadla v rámci slavnostního udělování cen Magnesia litera. 
 
„Sama čtu velmi ráda, zvláště knihy o historii, ale nikdy jsem nepřečetla pět knih za týden, to je vlastně téměř jedna denně, jako Anežka Sladká. To je skutečně obdivuhodný výkon,“ prohlásila po vyhlášení Soňa Paukrtová, která společně s básnířkou Olgou Novotnou předala v audiovizuálním sále knihovny oceněným dívkám diplom, knihu a další drobnosti.
 
Po vyhlášení soutěže pak byl připravený komponovaný pořad poezie Olgy Novotné za doprovodu skupiny Duro Nux, která hraje gotickou, renesanční a barokní hudbu. Básnířka zde také pokřtila svou novou knihu Křídlem holubím, vraní nohou. Kromě ní vydala Novotná básnické sbírky Z jistého úhlu s ilustracemi Vladimíra Komárka a Volně ze rtů padající.
 
Paměť se trénovala i v Jablonci
 
V rámci Národního týdne trénování paměti, který končí v neděli 17. března, navštívila jablonecké seniory se svojí přednáškou zakladatelka a předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging Danuše Steinová. V Jablonci nebyla poprvé. Seniorky v prvních řadách ji ujistily, že vloni se jim její povídání líbilo a že jsou rády, že si o paměti a lapáliích s jejími výpadky opět popovídají s odbornicí.
 
Zajímavé povídání, které připravilo Centrum sociálních služeb, si ve velkém sále jabloneckého Spolkového domu pozorně vyslechlo asi sedmdesát seniorů a seniorek. V úvodu je přišel pozdravit a přivítat i primátor města Petr Beitl, který se zapovídal s lektorkou natolik, že seniorští studenti začali pokukovat po hodinách. „Trochu vám závidím, že tu můžete s paní Steinovou zůstat, už jen v našem krátkém rozhovoru jsem zjistil, na co všechno bych se rád zeptal,“ přiznával se primátor. „S pamětí občas bojujeme všichni a je dobře vědět, co se proti tomu dá dělat,“ dodal s úsměvem.
 
Svoji téměř dvouhodinovou přednášku uvedla Ing. Steinová tím, že kdo zapomíná, pro co se vydal do ledničky nebo kam si položil brýle či mobil, není zapomnětlivý, ale nedisciplinovaný a nesoustředěný. „Potíže s pamětí se objevují více nebo méně u všech lidí po 25. roce života, kulminuje to mezi padesátkou a šedesátkou,“ uklidnila přítomné paní Steinová a zdůraznila, že dnešní povídání zaměří na osvojení dovednosti pamatovat si nové poznatky. Po přednášce se spolu se skupinou svých pražských posluchačů vydala na výlet do okolí Jablonce. „Máme v plánu navštívit Černou Studnici,“ prozradila Danuše Steinová seniorům.