Každoroční setkání s občany letos začnou 7. dubna

V pondělí 7. dubna začnou letos pravidelná setkání členů vedení města s Jablonečany v sedmi městských částech Jablonce nad Nisou. Hovořit se bude o dění ve městě, o plánech na jeho rozvoj, o změnách, které přijdou. 

Jarní setkávání s občany se stala v Jablonci už tradicí. Vedení města a odborníci z řad úředníků chodí do Mšena, Rýnovic, Kokonína, na Šumavu, Žižkův Vrch, do Proseče a centra za lidmi, kteří v těchto lokalitách bydlí. Na veřejných setkáních se hovoří o tom, co obyvatele města těší a trápí, politici vysvětlují kroky města a přijatá opatření a přinášejí novinky, které se občanů města v té dané části bezprostředně dotýkají. Na schůzkách jsou kromě politiků také přítomni zástupci jednotlivých odborů magistrátu, městská policie a také někteří zastupitelé, případně případně představitelé městských organizací.
 
„Díky pravidelným setkáním získáváme od občanů potřebnou zpětnou vazbu. Máme možnost napřímo s lidmi komunikovat, a vzájemně si předávat nezkreslené informace. Máme zájem na tom, aby se Jablonečanům v našem městě žilo dobře. A právě tyto příležitosti nám umožňují zjistit, jaké jsou jejich priority, které se samozřejmě v různých částech města občas liší,“ říká primátor města Petr Beitl a všechny občany zve na setkání v jejich lokalitě.
 
Setkání občanů s vedením města je již několik let fórum, které naprosto demokraticky umožňuje veřejně hovořit o situaci v konkrétních částech Jablonce nad Nisou. Na základě podnětů ze setkání se již v minulosti podařilo více přizpůsobit plány zimní údržby či úklidu města potřebám lidí. 
 
„Setkání se letos odehrávají vždy v úterý od 17 hodin v obvyklých prostorách zvolených lokalit – přesný rozpis je na plakátech, v Jabloneckém měsíčníku a na www.mestojablonec.cz. Výjimku tvoří pouze to první, které je plánováno na pondělí 7. dubna ve školní jídelně ZŠ Šumava,“ informuje Jana Fričová z odboru rozvoje, která bude setkání moderovat. „Během hodinové monitorované besedy představitelé města seznámí přítomné s bezprostředními plány do budoucnosti, odpoví na otázky, popřípadě si problémy zaznamenají, aby mohli zjistit skutečný stav. Poté budou mít občané možnost jednotlivé politiky oslovit přímo v neformální části,“ popisuje průběh setkání Fričová 
 
Z každého setkání bude pořízen zápis, který bude vždy do několika dnů zveřejněný na městském webu v sekci „Setkání s občany“.
 
Markéta Hozová