Kokonínští spolupracují na zadání pro projektanty

Pozemek původně určený pro čistírnu odpadních vod v Kokoníně se díky novému řešení kokonínské kanalizace s přípojkou na rychnovskou čističku uvolnil. O tom, co by tam mělo vzniknout se přišel s místními obyvateli poradit náměstek primátora Lukáš Pleticha. Základní představu město má, to další je na kokonínských občanech.

Parkoviště pro osobní automobily i kamiony, otočka autobusů MHD a zastávka, chodník. To vše musí být zahrnuté do nového projektu na území sousedící s firmou IMP. Jeho součástí by mělo být také zrušení divoké skládky, revitalizace zeleně a vodního toku. Zástupci jabloneckého magistrátu v čele s náměstkem pro rozvoj Lukášem Pletichou také oslovili místní obyvatele, aby sami přinesli do zadání projektu své připomínky. 

„Přicházíme v době, kdy jsme ještě neoslovili projektanty a nedali jim konkrétní zadání na plochu, jež se uvolnila po změně způsobu odkanalizování dolního Kokonína. Víme, co tady určitě musí být, ale jak to bude, aby výsledek nebyl pro sousedy problematický, na tom jsme se přišli dohodnout,“ říká náměstek Pleticha. 

Mezi požadavky sousedů kokonínské firmy IMP, které by měla nová plocha splňovat, je ochrana životního prostředí a spodních vod, nové chodníky nebo izolační zeleň.

Nepřehledné území

Nebezpečné parkování kamionů, které přijíždí pro zboží do firmy IMP, absence přechodů pro chodce, hygienického zázemí pro řidiče a hlavně nepřehledná dopravní situace – to vše je dlouhodobý problém, který Kokonínští řeší na tradičních setkáních vedení města s občany. „Chceme, aby se tu lidé cítili dobře a bezpečně, aby se nebáli o své děti, které tudy chodí do školy. Proto jsme tuto schůzku svolali,“ vysvětluje Lukáš Pleticha. 

Pozvání na setkání s Kokonínskými přijal i zástupce firmy IMP, Pavel Vaculík.  Ten popsal výrobní program, konstatoval, že společnost v současné době zaměstnává 230 lidí a dále se rozrůstá. Je tedy významným zaměstnavatelem ve městě, se stěhováním areálu nepočítá, iniciativu města na řešení veřejného prostoru vítá a chce být dobrým i vstřícným sousedem. 

„I proto jsme se rozhodli pro výstavbu nové vrátnice s příjezdem rozšířeným o pět metrů, který umožní stání tří kamionů ve směru vjezdu a bezpečný výjezd dalšího z našeho areálu. To dosud nebylo možné,“ konstatoval Vaculík. To, že kamiony do jejich areálu vjíždět budou i v budoucnu, označil za neměnný fakt. Stejně tak je nutné, aby dalších minimálně pět kamionů mělo možnost zaparkovat před areálem. „Snažíme se příjezd kamionů k nám načasovat, ale protože obchodujeme téměř s celou Evropou, ale i s dalšími zeměmi světa, jezdí k nám vozy opravdu s daleka, a tak není možné naplánovat příjezd přesně na minuty,“ připomíná Pavel Vaculík. Někteří řidiči přijedou v noci nebo v brzkých ranních hodinách musí mít proto možnost i zaparkovat vně areálu. A tady vyvstává také potřeba hygienického zázemí, aby si nemuseli odskakovat do porostu k Mohelce.  

Chodník, toalety, zeleň

„Proto jsme stanovili pět požadavků, které na projektovanou plochu máme. Parkování osobních vozů i kamionů, toalety, chodník, zeleň. O další tipy na podobu území jsme požádali místní, kteří tu žijí,“ zopakoval náměstek primátora. 

Čtyřicítka obyvatel Kokonína se tak zamyslela a ze společné debaty s odborníky z města i zástupce IMP vzešly požadavky, které jsou seřazené podle míry priorit.

1.    Ochránit životního prostředí – odklizení skládky, revitalizace zeleně.
2.    Chybějící chodník vybudovat až po hranici katastru Jablonce nad Nisou, tedy po ulici Boční a Rychnovskou.
3.    Vznik vodní plochy v zeleni, zapojení Mohelky a ochrana spodních vod před znečištěním z parkoviště.
4.    Zasadit izolační zeleň i v ploše parkoviště, vyřešit ochranu proti hluku nejraději také přirozenou formou zeleně. Přehodnotit parkování osobních aut. 
5.    Parkování pro kamiony na veřejné ploše konkretizovat pouze na vozy zajíždějící do IMP a omezit je jen na pět parkovacích míst. Zastávku MHD posunout dále ve směru na Rychnov u Jablonce n. N.
6.    Ke zřízenému hygienickému zázemí pro řidiče kamionů i MHD stanovit správce. Vytýčit přechod pro chodce.