Křížky jako němí svědkové jablonecké historie

Křížek v ulici U Nisy. Křížek ve Vysoké ulici, k jehož opravě došlo vloni, se uchází o nejlepší proměnu v soutěži Má vlast cestami proměn. Je prý jedním z nejstarších na území Jablonce. Jeho bratříčkem je pravděpodobně křížek v ulici U Nisy.   

Ten se letos dočkal nejen opravy, ale i důstojného umístění. Dosud totiž stával poněkud zapomenutý za rezavým zkrouceným plotem v průmyslovém areálu. Díky vstřícnosti a dohodě majitelů pozemku se jej vcelku hladce podařilo přesunout na druhou stranu ulice pod vzrostlý dub, kde mu to sluší mnohem víc. Sokl i křížek zrestauroval a vyspravil kameník a sochař Petr Verich, který není v péči o drobné jablonecké památky žádným nováčkem. I s přestěhováním a novým plůtkem radnice za obnovu křížku zaplatila 83 tisíc korun. Posvěcení kříže je naplánováno na úterý 29. listopadu v 16:30.

Kamenný kříž v Proseči
Přibližně třímetrový pískovcový kříž v Proseči stojí pod staletými lipami u odbočky na Horní Proseč už od roku 1775 a patří tak k nejstarším kamenickým památkám v okolí. 

Protože je nemovitou kulturní památkou, na jeho obnovu přispělo osmdesátitisícovou dotací Ministerstvo kultury. Restaurování kamenného kříže s reliéfy znázorňujícími Pannu Marii s Ježíškem, Antonína Paduánského, Jana z Nepomuku a Máří Magdalénu se ujal Martin Wagner. „Kamenný kříž byl pokrytý mechem, místy až v několikacentimetrové vrstvě, měl i několik prasklin,“ popisuje stav kříže před obnovou Ivana Řimnáčová, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí. Finanční podíl města na celkové obnově kříže činil 9 tisíc korun. V pátek 25. listopadu proběhne v 16:30 slavnostní posvěcení.

Panna Marie s Jezulátkem
Další pískovcový jablonecký poklad stojí u Domu česko-německého porozumění v Rýnovicích. Je to Panna Marie s Jezulátkem. Je to tatáž Marie, která od roku 1821 stávala na křižovatce ulic M. Švabinského a Ladova. 

V roce 2003 někdo neznámý sloup strhl a Marie zmizela. Město tenkrát zaplatilo pořízení nové Madony a sloup byl v září 2004 obnoven. Za šest dnů Marie zmizela podruhé.  Letos na jaře se začalo diskutovat o obnově rýnovických památek a od slov nebylo daleko k činům. Sokl původního sloupu se našel pod zemí na místě, kde stával. Původní sloup čekal v nedaleké zahradě a o kopii sošky se postaral sochař Petr Verich. Všechny tři díly se díky aktivitě rýnovických, snaze a financím jablonecké radnice a šikovnosti pana Vericha znovu spojily, a Madona s Ježíškem v náručí bude nad Rýnovicemi opět bdít zatím ze zahrady Domu česko-německého porozumění. Náklady na obnovu mariánského sloupu činily 83 700 korun. Slavnostní adventní posvěcení se uskuteční ve středu 14. prosince v 17 hodin.