Lávka Na Můstku opět slouží jako zkratka

Minulý týden byla opět otevřena lávka pro pěší v ulici Na Můstku. Uzavřena byla v létě 2016 z důvodu špatného technického stavu.  

Jelikož se jedná o podchod pod železniční tratí a navíc pod lávkou vedou inženýrské sítě, byla oprava náročnější z hlediska různých povolení všech zúčastněných subjektů. Za 850 tisíc korun z městského rozpočtu byla místo havarijní vybudována lávka nová včetně příslušenství jako je zábradlí, nově vyasfaltovaný nájezd nebo sloupek zabraňující průjezdu.