Lidé chtějí celodenní dohled a kavárnu

Podvečer 12. března patřil v jídelně Gymnázia U Balvanu projednávání záměru obnovy Tyršových sadů, se kterým se Jablonec nad Nisou hodlá ucházet o grant z výzvy Nadace Proměny, s občany. Přítomní se shodli na nutnosti zřízení postu správce se čtyřiadvacetihodinovou působností a kavárně. Pokud by nadace jablonecký projekt vybrala, činil by její příspěvek na obnovu parku a odbornou podporu až 25 milionů korun.    

Na projednávání přišli hlavně obyvatelé Nové Pasířské, pozorně vyslechli úvodní prezentaci a slova náměstka primátora Lukáše Pletichy, jenž nejprve připomněl, že Nadace Proměny je soukromý subjekt podporující obnovu a rekonstrukci parků v České republice. Město Jablonec již žádalo o podporu v roce 2011: „V grantové výzvě se tehdy sešlo 52 projektů z 50 měst, z nichž postoupilo 14 do dalšího kola, a Jablonec byl mezi nimi. Nadační příspěvek nakonec získaly Jiráskovy sady v Litoměřicích.  Nyní je v Tyršových sadech sice kvalitní osvětlení, prořezaná zeleň, citelně tu však schází například vodní prvek, který tu byl,“ konstatoval Pleticha a popsal další postup: „Nejprve jsme záměr projednali s občany, nyní do konce března musíme podat žádost o nadační podporu.“ 
 
Od dubna do září tohoto roku bude nadace hodnotit došlé žádosti a projektové záměry, v říjnu pak správní rada nadace vyhlásí své rozhodnutí. „Pokud vyberou jablonecký záměr, pak nás čeká mnoho dalších setkání s veřejností. Projednávat budeme každý krok, který v projektu učiníme,“ uzavírá Pleticha s tím, že se jedná o dlouhodobou záležitost. „Pokud budeme vybráni, může se rekonstrukce uskutečnit nejdříve tak za tři roky.“ 
 
Po úvodním slově náměstka a prezentaci následovalo vlastní pracovní dění. Občané se rozdělili do pěti skupin, které do plánu parku zapracovávaly své náměty, z nichž pak maximálně tři se zapsaly na tabuli. K nim pak každý přítomný připojil některý ze svých čtyř bodů. Bodováním se zjišťoval stupeň důležitosti, podle kterého budou výstupy zapracovávané do záměru.  
 
Výsledky bodování pro jednotlivé návrhy:
 
1. Ustanovit správce parku, dohled 24 hodin + kamerový systém (16 bodů)
2. Nerušit stávající WC v parku, ale zrekonstruovat jej. Vybudovat kavárnu s venkovním posezením. (12 b)
3. Prosvětlení zeleně podél Sadové ulice (11 bodů)
4. Zachování oplocení parku (8 bodů)
5. Zapojení řeky Nisy do parku, zpřístupnění jejího koryta (7 bodů)
6. vybudování vakuového jezu (7 bodů)
7. hladký povrch cest (5 bodů)
8. rekonstrukce domku správce (5 bodů)
9. část cest s přírodním povrchem, respektovat vyšlapané cestičky (5 bodů)
10. obnova vodních prvků (3 body)
11. redukce dětských herních ploch na jednu (1 bod)
12. zrušit plot (0 bodů)
 
Údaje, pokud by záměr obnovy Tyršových sadů Nadace Proměny vybrala:
 
Předpokládané náklady: 
Celkové výdaje (odhad): 28 mil. Kč
Nadační příspěvek (max. 90 %): max. 25 mil. Kč
Vlastní spolufinancování (min. 10 %): min. 3 mil. Kč
 
Předpokládané termíny realizace projektu (dle podmínek pro přidělení nadačního příspěvku):
 
2016 místní průzkum, architektonická soutěž Cena Nadace PROMĚNY, veřejná prezentace architektonického návrhu
2017 zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace
2018-2019 realizace stavby
2019 otevření parku veřejnosti
 
Prezentace představená občanům je zveřejněna na www.mestojablonec.cz.