Lidická ulice je důstojnou pěší zónou

Rekonstrukce spodní části Lidické ulice v Jablonci nad Nisou je u konce. Nové dláždění, lampy veřejného osvětlení, a stromy proměnily tuto část středu města v důstojnou pěší zónu. Práce si vyžádaly celkem 5,3 milionu korun z městského rozpočtu.

Během července společnost SVS, a.s. zrekonstruovala vodovod a kanalizaci, a koncem srpna zahájily Technické služby práce na rekonstrukci povrchu. „Potýkali jsme se s komplikacemi v souvislosti s řešením tzv. anglických dvorků, ale nakonec se vše podařilo a stavbu jsme dokončili a předali v termínu,“ říká Milan Nožička, jednatel společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou. 
 
Ke kompletní opravě povrchu došlo v  úseku od Dolního náměstí k mostu přes Nisu o celkové rozloze téměř 1000 m2.„Oprava mostu si vyžádá důkladný zásah a je v plánu na příští období,“ vysvětluje Pavel Kozák, vedoucí odd. správy komunikací jabloneckého magistrátu. Lidická je nyní vydlážděná, v ulici je osazeno 6 stromů – habrů obecných, které jsou do městského prostředí vhodné a odolné. „Jedná se o kultivary, jejichž koruna by měla mít maximálně 2 metry v průměru. Habry jsou lehce tvarovatelné, takže jsme připraveni je v případě potřeby upravit,“ upřesňuje Štěpánka Gaislerová z odd. správy veřejné zeleně. V Lidické přibylo i pět zbrusu nových sloupů veřejného osvětlení. 
 
Stavební práce probíhaly za provozu, Lidická nebyla uzavřena a obchody a provozovny zůstaly přístupné zákazníkům i zásobování. „Děkujeme všem provozovatelům i občanům města za vstřícný přístup a pochopení pro prováděné práce. Komplikace způsobené stavbou nebyly vždy příjemné, ale ulice je hotová a Jablonec má konečně důstojný vstup do centra města od ulice 5. května,“ poděkoval náměstek primátora Miloš Vele při slavnostním zakončení rekonstrukce, které se konalo ve středu 12. listopadu.