Město vyzývá k registraci pro prázdninový provoz

O hlavních letních prázdninách Jablonec nad Nisou zabezpečuje prázdninový provoz mateřských škol a přispívá dětem na příměstské tábory u městem registrovaných poskytovatelů až pěti sty korunami. Proto vyhlašuje výzvu pro zájemce o registraci pořadatelů příměstských táborů.  

Výzva na registraci je určená subjektům, které splňují dle platné legislativy zákonná kritéria pro péči o předškolní děti nebo děti z 1. tříd ZŠ.  Zájemci musí podat přihlášku na předepsaném formuláři nejpozději do 11. března a doložit povinné přílohy včetně živnostenského oprávnění a platného výpisu z rejstříku trestů. 

„S těmi, kteří splní podmínky registrace, uzavře město smlouvu o zabezpečení dětí na dobu letních prázdnin. Registrovaní poskytovatelé poníží požadovanou úplatu od rodičů o stokorunový příspěvek města na jedno dítě a jeden pobytový den,“ říká náměstek primátora pro oblast humanitní Pavel Svoboda. Nejpozději do 9. září pak odevzdají městu vyúčtování společně s docházkovými listy dětí potvrzenými od rodičů. Příspěvek uhradí magistrát poskytovatelům služeb nejpozději do konce listopadu tohoto roku. 

Výzva pro registraci poskytovatelů péče je zveřejněná na www.mestojablonec.cz v sekci Vzdělávání a na úřední desce.