Městská policie v Jablonci se zaměřila na dětské kuřáky

Městská policie v Jablonci nad Nisou v uplynulém měsíci zorganizovala ve spolupráci s pracovníky oddělení právní ochrany dětí (OSPOD) MMJN 3 akce zaměřené na závadové chování dětí a mladistvých. Přistihla 14 výtečníků a dva prodejce tabákových výrobků.

„Především byly kontroly zaměřeny na kouření tabákových výrobků na veřejnosti a následně také jejich prodej dětem a mládeži,“ vysvětluje preventista městské policie Miloslav Lejsek. Strážníci provedli opakovaně kontroly v centru města, na autobusovém nádraží a v okolí základních škol ve městě, v ranních i odpoledních hodinách. Celkem přistihli 14 výtečníků, které předali pracovníkům OSPOD k dalšímu šetření. Dva prodejci tabákových výrobků pak skončili pro své protiprávní jednání na odd. přestupků jabloneckého magistrátu.
 
„Přínosem v komunikaci mezi městskou policií a OSPOD je systém včasné intervence (SVI), který jsme v těchto případech využili,“ říká ředitel jablonecké městské policie Luboš Raisner a dodává, že informace o výsledcích kontrol byly v systému zaznamenány a předány bez prodlení.
 
SVI neboli systém včasné intervence je webový systém, do kterého všichni uživatelé přistupují přes jediné společné rozhraní podle různých oprávnění k práci. Správcem je OSPOD a jednotliví uživatelé zasílají informace. To zaručuje, že daná skupina uživatelů má přístup jen k předem určeným funkcím a datům. Hlavní je rychlé předávání informací od vzniku podezření na týrání nebo zneužívání dětí, toulání, šikanu, záškoláctví, výchovné problémy a páchání trestné činnosti. Tímto rychlým a tedy včasným jednáním je možné snížit míru a závažnost delikvence dětí, odklonit je od kriminality či posílit postavení obětí trestných činů.
 
Získat informace ze systému mohou jen předem určené subjekty – soud, státní zastupitelství, Policie ČR. I oni však musí o přístup požádat sociálně-právní ochranu dětí a ke své žádosti musí mít zákonný důvod. OSPOD žádost vyhodnotí a může ji v zájmu dítěte i odmítnout.