Městská policie zamířila ke středoškolákům

V rámci prevence kriminality se začátkem letošního roku městská policie věnovala studentům prvních ročníků středních škol a učilišť. Cyklus 5 přednášek, které městská policie připravila ve spolupráci s odd. sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) si vyslechlo celkem 208 mladých lidí.  

„Tématem bylo seznámení s činností MP, městského kamerového systému, přestupky, příkazním řízením, tabákovým zákonem a dopravou,“ vypočítává Miloslav Lejsek z odd. prevence a vzdělávání jablonecké městské policie. Zástupkyně OSPOD představila studentům náplň a zaměření svého oddělení ve vztahu k dětem a mladistvým, fungování systému včasné intervence (SVI) a opatřeními v rámci činnosti OSPOD. Strážníci se do středních škol vrátí opět v příštím školním roce, aby poučili další prváky.