Most v Jánské je nový a opět průjezdný

Most v Jánské ulici byl dnes slavnostně otevřen po generální opravě. V důsledku mostní prohlídky v roce 2012 došlo k dopravnímu omezení a snížení povoleného zatížení mostu. Letos došlo k jeho opravě za 1,1 milionu korun.  Slavnostní přestřižení pásky zároveň zakončilo letošní práce na jabloneckých mostech.  

Původní předpoklad byl, že oprava mostu v Jánské ulici vyjde na 900 tisíc korun. Tento odhad vycházel z mostní prohlídky z roku 2012, kdy byl stavební stav mostu ohodnocen jako velmi špatný a v důsledku toho došlo ke snížení tonáže ze 14 t na 1 t. „Po odkrytí konstrukčních vrstev se ukázalo, že současný stav mostu je horší a oprava si vyžádala o 200 tisíc korun více,“ říká náměstek primátora Miloš Vele. „Dlouhodobým zatékáním do nosné konstrukce došlo k rychlé degradaci železobetonové konstrukce a v krajních oblastech mostu se vytvořily kaverny. Stabilita mostu byla vážně ohrožena,“ dodává Martin Černý z odd. správy komunikací, který měl opravu mostu na starosti. 

Stavbaři mimo jiné vyztužili železobetonové trámy, přespárovali opěry a přezdili rozpadlé části spodní stavby. Most dostal novou izolaci, nový povrch, chodníky i římsy. Naštěstí nebylo kvůli stavbě nutné překládat kabely inženýrských sítí.

Most v Jánské ulici pochází z roku 1924, je 6,8 m dlouhý, 8,1 m široký a vede 2,45 m nad hladinou řeky Nisy. 

Opravy jabloneckých mostů

Město Jablonec nad Nisou má ve svém majetku 53 mostů a 84 propustků. „Stav mostů v Jablonci obecně nebyl dobrý a bylo potřeba sestavit plán oprav podle dopravního využití a důležitosti jednotlivých mostních objektů,“ vzpomíná Vele. Od roku 2011 se podařilo opravit 14 mostů a 24 propustků. 

„V roce 2012 jsme po generální opravě otevřeli strategický most v Kamenné ulici, o rok později se rekonstrukce dočkal most na Paseckém náměstí, oba tyto mosty mají pro dopravu ve městě neoddiskutovatelný význam. V roce 2014 přišly na řadu lávky pro pěší Palackého a Želivského a letos jsme provedli tři velké mostní opravy – most v Luční ulici u autobusového nádraží, most nad železnicí ve staré Pražské, jehož opravu uspíšila výluka ČD a most v Jánské ulici,“ bilancuje mostní statistiku Miloš Vele. 

Opravy mostů v letošním roce za 3,3 milionu korun byly kompletně hrazeny z městského rozpočtu. 

V opravách mostů bude jablonecká radnice pokračovat, příští rok se opravy dočká propustek v Zeleném údolí, v plánu je také most na Tyršově stezce v Kokoníně, který je v havarijním stavu nebo most v Lidické ulici.