„Musíme komunikovat,“ shodli se odborníci v oblasti zdravotní a sociální péče

K veřejné diskuzi na téma zdravotní a sociální péče, jejich vzájemné provázanosti a boření společenských stereotypů o této oblasti se v pátek 20. května sešli odborníci u „Kulatého stolu“ ve Spolkovém domě v Jablonci nad Nisou. Cílem diskuze bylo hledání východisek v oblasti zdravotní a sociální péče na místní úrovni.   

„Sociální problematika je složitá a vnímám potřebu širší provázanosti zdravotní a sociální péče jako klíčovou pro zachování kvalitního života člověka co nejdéle je to možné. Z pozice samosprávy toto nemůžeme příliš ovlivnit, je zapotřebí zejména působit na zákonodárce a o problematice hovořit. Velmi děkuji organizátorům za pozvání a vážím si toho, že se v Jablonci daří podobná setkání a diskuze úspěšně organizovat,“ řekl jablonecký primátor Petr Beitl, který byl jedním z hostů „Kulatého stolu“.

Už třetí setkání u „Kulatého stolu“ a diskuzi nad důležitými tématy pořádalo jablonecké středisko Diakonie ČCE a Centrum sociálních služeb v Jablonci nad Nisou (CSS). Hosty letošního setkání byli Doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD., ředitelka gerontologického centra. Mgr. Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem a zástupci pracovní skupiny krajské organizace poskytovatelů sociálních služeb: Radim Pochop, ředitel Domova důchodců Český Dub a předseda krajské organizace asociace poskytovatelů sociálních služeb, Jaroslav Cimbál, ředitel Zdravotně sociálních služeb Turnov, Jaromír Misík, ředitel Domova důchodců Zákupy a Jan Gabriel, ředitel Domu seniorů Liberec Františkov. Diskuze probíhala za účasti veřejnosti z řad seniorů, ale i pracovníků v sociálních službách. „Potěšila mě velká účast, problematika je složitá, ale pokud o ní nebudeme mluvit a informovat veřejnost, bude hledání východisek ještě složitější,“ řekla jedna z organizátorek Naďa Jozífková, ředitelka CSS.

Díky odmítnutí věcného záměru připravovaného zákona o dlouhodobé péči z roku 2012 přetrvává mnoho společenských stereotypů a chybí provázanost sociální a zdravotní oblasti. Problematické je i financování, které je jedním z nejdůležitějších faktorů. „Současný způsob odděleného financování sociální a zdravotní péče v české republice nereaguje na skutečnost a tím výrazně ovlivňuje kvalitu života seniorů,“ řekla Naďa Jozífková, a zdůraznila, že dokud nebude jasná legislativa, cestu zatím vidí v podpoře informovanosti seniorů i jejich rodin a vzájemné komunikaci. 

Na potřebě vzájemné spolupráce mezi jednotlivými oblastmi a také poskytovateli služeb se shodli všichni přítomní odborníci. „Nastavením lepší spolupráce mezi rezorty na místní úrovni lze přispět ke zlepšení situace seniorů, o tom jsem přesvědčena. Jde nám o odstranění hluchých míst v péči o seniory a to lze jedině propojením „sociálna a zdravotna,“ shrnula jeden ze závěrů setkání jedna z organizátorek, Michaela Albrechtová, ředitelka střediska Diakonie.

Jedním z témat byla i Alzheimerova choroba. Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby ze Dvora Králové nastínila základní problémy v pečovatelských službách a ve svém příspěvku se zabývala otázkou jak zvládnout péči o osobu s Alzheimerovou chorobou. Upozornila také, že osob, a to nejen z řad seniorů, s Alzheimerovou chorobou dramaticky přibývá. Úkolem státu je reagovat na tento vývoj, podpořit co nejdéle kvalitní péči v domácím prostředí a zároveň vytvářet síť speciálních zařízení pro ty seniory, kteří již potřebují intenzivní péči.
 
„Smutným faktem je, že Alzheimerova choroba zatím nejde vyléčit. Lékaři jsou schopni za pomoci medikamentů pouze oddálit její rozvoj. Důležité je však diagnostikovat onemocnění včas, v jeho počátečním stádiu,“ potvrdila její slova odbornice v oblasti gerontologie doc. Iva Holmerová. „Paradoxem je, že ačkoli populace stárne, je v ČR nedostatek lékařských odborníků v oboru geriatrie a klesá počet zdravotnického personálu v sociálních pobytových zařízeních,“ povzdechla si Holmerová.

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. se zaměřuje na oblast geriatrie, gerontologie a sociální péče pro seniory. Je spoluzakladatelkou a ředitelkou Gerontologického centra v Praze. Působí jako odborný asistent v Ústavu sociálního lékařství 1. LF UK. V roce 1997 se podílela na založení České alzheimerovské společnosti, od roku 2007 je předsedkyní České gerontologické a geriatrické společnosti. Publikuje odborné články a knihy z oblasti gerontologie a sociální hospitalizace.

Mgr. Marcela Hauke je lektorka, konzultantka, supervizorka, metodička kvality v sociálních službách zaměřených na cílovou skupinu seniorů. Je zařazena v národním registru nezávislých odborníků v sociálních službách. Nově je zvolena předsedkyní terénní sekce Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Publikuje v odborném časopise Sociální služby, je autorkou knihy Pečovatelská služba a individuální plánování. V současné době je ředitelkou Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem.